Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag av regeringen att varje år granska kvaliteten på ett urval av högskolans uddakurser för att bedöma om de lever upp till högskolelagens krav. I år var projektledarutbildningen som ges på historiska institutionen en av kurserna som granskades.

UKÄ:s bedömargrupp lyfter fram att uddakurserna fyller en viktig funktion inom högskolan då de skapar mångfald och frihet i utbildningssystemet och kan ge studenterna både bredd och djup. Projektledarutbildningen är en av institutionens mest populära kurser. Varje termin söker ca 350 studenter till utbildningens 30 platser. Det är glädjande för oss och för våra studenter att få kvitto på att utbildningen håller en hög vetenskaplig kvalité. 

Mer information samt UKÄ.s fullständiga rapport finner ni här.