De påverkar i sin tur klimatet på många håll på jorden, och kan också i framtiden tillfälligt ”maskera” den globala uppvärmningen i delar av världen. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Geoscience.

En av forskarna bakom den nya studien är historikern och klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist från Stockholms universitet.

Läs hela pressmeddelande här.

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning här.