I konkurrens med 962 andra ansökningar lyckades två forskningsprojekt med anknytning till Historiska institutonen bli beviljade medel vid Vetenskapsrådets stora utlysning 2016 till fria Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det är Johan Bergmans projekt ”Är deras sak vår? Svensk solidaritet med Chile 1971-1991”, samt Karin Sennefelts projekt ”Ordet blev till kött. Kroppen i protestantisk kultur ca 1600-1750” som har beviljats medel under tre år.

Läs mer om vilka projekt som har beviljats medel av Vetenskapsrådet här.

Läs mer om Johan Bergmans forskning här.

Läs mer Karin Sennefelts forskning här.