Professor Felicitas Schmieder, medeltidshistoriker från FernUniversität i Hagen, Tyskland, kommer att gästforksa vid Historiska institutionen under 2018.

Hon kommer att vara vid institutionen mellan oktober, 2018, och mars, 2019. Hennes vistelse är en del av ett program finansierat av Riksbankens jubileumsfond, RJ.

RJ har ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om utbyte av gästforskare mellan Sverige och Tyskland inom ramen för ett gemensamt program.

RJ har nu fattat beslut om 2018 års två Humboldtstipendiater varav en nominerades av Stockholms universitet och kommer till Historiska institutionen: Professor Felicitas Schmieder.