Urban Lundberg har förlagt sin del av det VR-finansierade projektet ”Världen som arbetsfält: svenskt bistånd under tre decennier” till Historiska institutionen.

Urban Lundberg disputerade 2003 vid institutionen på avhandlingen "Juvelen i kronan. Socialdemokraterna och den allmänna pensionen". Sedan dess har han varit verksam vid Institutet för framtidsstudier.

Läs mer om: Urban Lundbergs forskning