Under strecket, SvD, den 19 november.
Under strecket, SvD, den 19 november.

I en Under strecket-artikel, Svenska dagbladet, försöker historiker Johannes Heuman ge en bakgrund till varför radikal islamism har vuxit sig stark i Paris - och Frankrike.

Det finns flera orsaker menar han och pekar på exempel från 1900-talshistorien som har haft betydelse för utvecklingen. Och som även förtydligar Frankrikes politiska hållning, både utrikes och inrikes, i dag.

Artikeln publicerades i Svenska dagbladets Under strecket, den 19 november och finns att läsa på webben här.

Fakta om Johannes Heuman

Johannes Heuman disputerade i historia vid Stockholms universitet 2014 på avhandlingen ”The Quest for Recognition: The Holocaust and French Historical Culture, 1945–6”.

Han är idag knuten till Uppsala universitet samt Ecole pratqu des Hautes Ètudes i Paris. Läs mer om hans avhandling här.