Yvonne Hirdman har blivit utnämnd hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo akademi i Finland. I universitetets motivieringen står följande:

Yvonne Hirdman promoveras till filosofie hedersdoktor för den stora betydelse hon haft för historieämnet samt utvecklingen av genushistoria och ett tvärvetenskapligt genusfält, också i Finland. Hon har ett stort intresse för Finland och har i det hon skrivit om Sveriges moderna historia lyckats visa på betydelsen av relationerna till Finland och det finländska.

Promovering sker i Åbo konserthus den 27 maj.

Läs mer om utnämningen här.

Läs mer om Yvonne Hirdmans forskning här.