Institutionens styrdokument

Interna styrdokument och hjälpmedel ligger i Mondo (ev. Clio).

Verksamhetsplaner för Historiska institutionen

 

Verksamhetsberättelser

Årsberättelse 2016 (660 Kb)

Årsberättelse 2015 (505 Kb)

Årsberättelse 2014 (560 Kb)

Årsberättelse 2013 (630 Kb)

Årsberättelse 2012 (505 Kb)

Årsberättelse 2011 (482 Kb)

Planer för institutionen

Jämställdhetsplan, Plan för lika rättigheter och möjligheter,  Handlingsplan vid trakasserier och sexuella trakasserier.
Arbetsmiljöplan.
Miljöhandlingsplan.
Se uppladdade filer längst ner.

 

Några styrdokument vid Stockholms universitet:

Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015–2017
Plan för lika rättigheter och möjligheter
Miljöplan
Regelboken
Upphandling
Handbok i ärendehandläggning