Spikning av avhandling

Alla avhandlingar spikas tre veckor före disputation i Digitala Vetenskapliga Arkivet: DiVA

Framlagda avhandlingar

Se listan Framlagda avhandlingar sedan 1970

Att beställa avhandlingar

Institutionen har ingen egen försäljning.

  • avhandlingar utgivna på bokförlag beställs via bokhandeln.
  • avhandlingar utgivna i vår Acta-serie beställs från Stockholms universitetsbibliotek som sedan 1/1 2012 är distributör och trycker vid beställning enligt print-on-demand.  Information och beställning
  • avhandlingar utgivna vid Stads- och kommunhistoriska institutet beställs online från http://urbanhistory.historia.su.se
  • är avhandlingen slut, kontakta författaren via: universitetets personalkatalog