Håkan Jakobsson / Dutch Experts and Competence in the Swedish State-System 1560-1670.
Fredag 11 juni, 2021.

Anton Runesson / Blod, kött och tårar. Kroppslig erfarenhet i Sverige, ca 1600-1750
Fredag 29 januari 2021

Lisa Svanfeldt-Winter / "Where Scholars are Made: Gendered Arenas of Persona Formation in Finnish Folkloristics, 1918–1932”
Fredag 20 september, 2019.

Mari Eyice / ”An emotional landscape of devotion. Religious experience in Reformation period Sweden.”
Fredag 28 mars, 2019.

Gwendolyne Knight Keimpema / ”Broken Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland”
Fredag 18 januari, 2019.

Eva-Marie Letzter / ”Med öga för publiken. Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500”
Fredag 5 oktober, 2018.

Martin Neuding Skoog / "I rikets tjänst– krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550". Fredag 23 mars, 2018.

Robert Nilsson Mohammadi / ”Den stora gruvstrejken i Malmfälten: Konstruktionen av en händelse”. Fredag 16 mars, 2018.

Charlotta Forss / ”The old, the new and the unknown. The continents and the making of knowledge in seventeenth century Sweden”. Lördag 3 mars, 2018

Otso Kortekangas/ ”Tools of teaching and means of managing. Educational and sociopolitical functions of languages of instruction in elementary schools with Sámi pupils in Sweden, Finland and Norway 1900–1940”. Lördag 13 januari, 2018.

Harry R:son Svensson/ ”Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden. Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945”. Lördag 25 november, 2017.

Anna-Carin Stymne/ ”Hur begriplig är historien. Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan”. Fredag 1 september, 2017.

Olof Bortz / ”I wanted to know how this deed was done”: Raul Hilberg, the Holocaust, and History. Torsdag 1 juni, 2017.

Emma Pihl Skoog/ ”Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige ca 1920–1960”. Onsdag 24 maj, 2017

Ingvar Sjöblom / Svenska sjöofficerare under 1500-talet. Fredag 13 januari, 2017.

Ale Pålsson / Our side of the water - Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825. Fredag 28 oktober, 2016.

Nevra Biltekin / Servants of Diplomacy - The Making of Swedish Diplomats, 1905-1995 Fredag 2 september, 2016.

Alf Sjöblom / Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950. 11 juni, 2016.

Carl Mikael Carlsson / Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900. 4 juni, 2016.

Lisa Hellman / Navigating the foreign quarters – the everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830. 11 december, 2015.

Margaretha Nordquist / A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions. 4 december, 2015.

Adam Hjorthén / Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America. 6 november, 2015.

Martin Tunefalk / Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900. 11 september, 2015.

Ingela Sjögren, To be or not to be American: Statehood and Peoplehood in Native American Self-identification during the Self-determination era. 6 februari, 2015.

Yuliya Yurchuk, Reordering of Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine. 28 januari, 2015.

Ann-Judith Rabenschlag, Völkerfreundschaft nach Bedarf: Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR. 12 december, 2014.

Anders E. B. Blomqvist, Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944. 15 november, 2014.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Kungamakten och lagen. En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden. 25 september, 2014.

Johannes Heuman, The Quest for Recognition: The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65. 30 augusti, 2014

Cecilia Notini Burch, A Cold War Pursuit: Soviet Refugees in Sweden, 1945-54. 16 maj 2014.

Elin Malmer, Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900–1920. 24 januari 2014

Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960. 10 januari 2014.

Anna Kharkina, From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture in Nordic Cooperation after World War II. 23 september 2013.

Joakim Scherp, De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. 25 januari 2013.

Olof Holm, Självägarområdenas egenart. Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500. 19 december 2012.

Aryo Makko, Advocates of Realpolitik: Sweden, Europe and the Helsinki Final Act. 16 maj 2012.

Nikolas Glover, National relations. Public diplomacy, national identity and the Swedish institute 1945-1970. 14 oktober 2011.

Susanna Sjödin Lindenskoug, Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. 20 maj 2011.

Jenny Langkjaer, Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922. 25 mars 2011.

Wojtek Jezierski, Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. 17 december 2010.

Johan Bergman, Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin. 4 juni 2010

Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848. 29 maj 2009

Christine Ekholst, För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. 27 februari 2009

Bo Eriksson, Statstjänare och jordägare. Adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia". 8 februari 2008

Vytautas Petronis, Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca 1800-1914. 21 december 2007

Biörn Tjällén, Church and Nation. The Discourse on Authority in Ericus Olais Chronica regni Gothorum (c. 1471). 7 december 2007

Johan Eellend, Cultivating the Rural Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in late Tsarist Estonia. 28 september 2007

Yulia Gradskova, Soviet people with Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s. 24 september 2007

Johan Holm, Konstruktionen av en stormakt - kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595-1640. 22 september 2007

Ann-Sofie Arvidsson, Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal. 8 juni 2007

Sofia Holmlund, Jorden vi ärvde. Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930. 1 juni 2007

Mats Hayen, Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. 29 mars 2007

Lovisa af Petersens, Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. 15 december 2006

Sofia Gustafsson, Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur. 1 december 2006

Mikael Byström, En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om flyktingar i svensk offentlig debatt 1942-1947. 22 september 2006

Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th century. June 10th, 2006

Rolf Haslum, Idrott, borgerlig folkfostran och frihet. Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960. 2 juni 2006

Blomqvist, Håkan, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen. 27 april 2006.

Paul Sjöblom, Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet. 31 mars 2006.

Anna Kåring Wagman, Stadens melodi. Information och reklam i Stockholms kommun 1930-1980. 29 mars 2006.

Piotr Wawrzeniuk, Confessional civilising in Ukraine. The bishop Iosyf Shumliansky and the introduction of reforms in the diocese of Lviv 1668-1708. 16 december 2005.

Ebba Berling Åselius, Rösträtt med förhinder. Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920. 28 oktober 2005.

Hans Bolling, Sin egen hälsas smed. Ideer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945-1981. 23 september 2005.

Ulf Eliasson, Övervakning i försvarets intresse. Säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945. 2 juni 2005.

Anna Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680. 27 maj 2005.

Björn Sandahl, Ett ämne för alla? - Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002. 20 maj 2005.

Xavier Fraudet, La politique étrangère française en mer baltique, 1971-1914. De l'exclusion à l'affirmation. 20 maj 2005.

Madelene Lidestad, Uppbåd - uppgifter - undantag. Om genusarbetsdelning i Sverige under 1:a världskriget. 19 maj 2005.

Cecilia Ihse, Präst, stånd och stat. Kung och kyrka i förhandling 1642-1686. 29 april 2005.

Malin Grundberg, Ceremoniernas makt. Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga cermonier. 18 mars 2005.

Karin Wikberg Lindroth, Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967. 11 mars 2005.

Johanna Overud, I beredskap med Fru Lojal. Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget. 25 februari 2005.

Pia Lundquist Wanneberg, Kroppensmedborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran1919-1962. 10 december 2004.

Orsi Husz, Drömmars värde.Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur cirka 1900-1940. 3 december 2004.

Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Beskrivningar av lokal och nationelll gemenskap i 1700-talets Sverige. 13 november 2004.

Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsenoch kampen för kvinnors politiska medborgarskap, 902-1921. 29 oktober 2004.

Fredrik Eriksson, Det reglerade undantaget - högerns jordbrukspolitik 1904-2004. 22 oktober 2004.

Göran Samuelsson, I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö.Familj och arbete 1700-1800. 8 oktober 2004.

Magnus Hjort, Nationens livsfråga. Propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-63. 1 oktober 2004.

Lena Eriksson, Arbete till varje pris! Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik. 17 september 2004.

Jan Bolin, Parti av ny typ? Skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933. 3 juni 2004.

Johan R. Norberg, Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statligidrottspolitik 1913-1970. 23 april 2004.

Johan Edman, Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige1940-1981. 27 februari 2004.

Stefan Ekekrantz, Hemlig Utrikespolitik. Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringenn 1946-1959. 14 november 2003.

Magnus Petersson, Brödrafolkens väl. Svensk-norskasäkerhetsrelationer 1949-1969. 10 november 2003.

Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän,genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950. 26 september 2003.

Olof Kronvall, Den bräckliga barriären - Finland i svensk säkerhetspolitik1949-1962. 18 september 2003.

Niklas Ericsson, Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltidoch vasatid. 4 juni 2003

Urban Lundberg, Juvelen i kronan. Socialdemokratin, välfärdsstatens krisoch den nya allmänna pensionen. 28 maj 2003

David Tjeder, ThePower of Character. Middle-Class Masculinities, 1800-1900. 9 maj 2003.

Peter Johansson, Fast i det förflutna. Intressen och institutioner i svensk sjukförsäkningspolitik1891-1931. 23 maj 2003.

Håkan Forsell, Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920 . 28 mars 2003. Studier i stads-och kommunhistoria 25, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm 2003. ISBN 91-88882-20-9

Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800. (2003-01-31) Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 67, Stockholm 2003. ISBN 91-22-01989-8

Hossein Sheiban, Den ekonomiskastaden. Stadsplanering i Stockholm under den senare hälften av1800-talet. (2002-11-15) Arkiv förlag. Lund 2002. ISBN91-7924-155-7

Marika Hedin, Ett liberaltdilemma. Ernst Beckman, Emilia Broomé, G.H. von K och den socialafrågan, 1880-1930. (2002-10-25) Brutus ÖstlingsBokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 2002. ISBN 91-7139-580-6

Birgitta Plymoth, Fostrandeförsörjning: Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstadenNorrköping 1872-1914. (2002-10-20) Acta UniversitatisStockholmiensis, Stockholm Studies in History 64, Stockholm 2002.ISBN 91-22-01980-4

Mattias Tydén, Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna1935-1975. (2002-04-05) Acta Universitatis Stockholmiensis,Stockholm Studies in History 63, Stockholm 2002. ISBN 91-22-01958-8

Lars-Erik Hansen, Jämlikhetoch valfrihet. En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt.(2001-12-07) Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studiesin History 62, Stockholm 2001. ISBN 91-22-01943-X

Linnea Forsberg, Stormaktstidens Stockholm tar gestalt. Gaturegleringen i Stockholm 1625-1650.(2001-11-30) Stockholmia förlag. Monografier utgivna av Stockholmsstad nr 157. ISBN 91-7031-117-X

Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till debrittiska, västtyska och franska broderpartierna, och upprättandetav ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbete, 1955-58. (2001-10-26)Santérus Förlag / Norstedts Tryckeri, Stockholm 2001.ISBN 91-89449-23-1

Mats Hallenberg, Kungen,fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande undertidig Vasatid. (2001-10-19) Brutus Östlings BokförlagSymposion, Stockholm/Stehag 2001. ISBN 91-7139-528-8

Jens Rydström, Sinnersand Citizens. Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880-1950.(2001-06-01) Akademitryck, Edsbruk 2001. ISBN 91-7265-284-5

Pär Blomkvist, Dengoda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxtenav det svenska bilsamhället 1914 1959. (2001-03-23) Brutus ÖstlingsBokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2001. ISBN 917139-497-4

Martin Wottle, Det lilla ägandet.Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel1720-1810. (2000-12-01) Studier i Stads- och kommunhistoria21. Novum Grafiska AB, Stockholm 2000. ISBN 91-88882-15-2

Jonas Nordin, Ett fattigtmen fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige frånsen stormaktstid till slutet av frihetstiden. (2000-09-15)Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv 2000. ISBN91-7139-486-9

Ylva Waldemarsson, Kvinnoroch klass - en paradoxal skapelseberättelse. Lo:s Kvinnorådoch makten att benämna 1898-1967. (2000-06-08) Arbetslivsinstitutet,förlagstjänst, Elanders Gotab, Stockholm 2000. ISBN 91-7045-555-4

Pertti Ulander, Det storafilmkriget. Joseph Goebbels kamp mot Hollywood som inslag inazismens raspolitik. (2000-01-28) Acta Universitatis Stockholmiensis,Stockholm Studies in History 58, Stockholm 1999. ISBN 91-22-01859-X

Gunnela Björk, Attförhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiskaaktörer i Örebro 1900-1950. (2000-01-21) Arkiv förlag,Lund 1999. ISBN 91-7924-129-8

Charles Silva, Keep ThemStrong, Keep Them Friendly. Swedish-American Relations and the PaxAmericana, 1948-1952. (1999-09-17) Akademitryck AB, Stockholm1999. ISBN 91-7153-974-3

Jens Ljunggren, Kroppensbildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. (1999-05-21)Brutus Östlings Bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-442-7

Sigrid Håkansson, Då skall han taga henne till äkta. Oäkta födslar, äktenskapsmarknadoch giftermålssystem i Östsverige och Västsverige1750 1850. 1999-03-10 ISBN 91-88882-09-8

Maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet. (1998-06-05) Ordfront förlag. ISBN 91-7234-592-5.

Lars Kvarnström, Män i staten. Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937. (1998-05-08) Almqvist & Wiksell International,Stockholm. Acta Universitatis Stockholmiensis. ISBN 91-22-01791-7.

Ulf Hamilton, Teknik på böndersvillkor. De tekniska och politiska aktörernas inflytande på denstatsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972.(1997-05-15) Gotab, Stockholm. Acta Universitatis Stockholmiensis.ISBN 91-22-01757-7.

Christer Ericsson, Vi äralla delar av samma familj. Patronen, makten och folket vid Nyby bruk1880-1940. (1997-02-06) Carlssons Bokförlag. ISBN 91-7203-204-9.

Christina Unger, Makten och fattigdomen. Fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm. (1996)

Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920. (1996)

Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900. (1996)

Werner Schmidt, På spårefter kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. En undersökning kring arbetarrörelsens historiska misslyckande. (1996)

Leif Yttergren, Motion- rekreation - tävling. Organisering och sportifiering av idrotten i Stockholm 1860-1898. (1996)

Sigurd Rahmqvist, Sätesgård och Gods. De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria. (1996)

Björn Furuhagen, Prästen, sockenstämman eller tinget? Social kontroll på 1700-talet. (1996)

Tine Susanne Jorde, Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen. Tjenestepikeyrkets funksjoni individets livslop og i en ekspanderende storby. (1995)

Henrik Berggren, Seklets Ungdom, Retorik, Politik och Modernitet. (1995)

Eva Blomberg, Mäni mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister - Politik och identitet i svensk gruvindustri. 1910-1940. (1995)

Hanne Sanders, Bondebevækkelseog Sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1940. (1995)

Lars Gunnarsson, Kyrkan,Nazismen/och Demokratin. Åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945. (1995)

Gunnar Åselius, The 'Russian Menace' to Sweden. (1994)

Gabriela Bjarne Larsson, Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige. 1994

Torbjörn L Nilsson, Elitens svängrum. (1994)

Bo Peterson, Boktryckare som förläggare. (1993)

Maria Sjöberg, Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet. (1993)

Pär Frohnert, Kronansskatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och böndernai Sverige 1719-1775. (1993)

Britta Lövgren, Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut. (1993)

John Toler, Per Jönson Rösiö. A charismatic leader's attempt to rejuvenate small agriculture and create a commitment to a cultural revolt agains industrialism in Sweden 1888-1928. (1993)

Ingrid Lindell, Disciplinering och yrkesutbildning. Reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereform. (1992)

Johnny Wijk, Svarta börsen - samhällslojalitet i kris. Livsmedelshandeln i Sverige 1940-1949. (1992)

Hans Hellström, Struktur, aktör eller kultur? Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige. (1992)

Peter Nordström, Reformer och rationalisering. Kung, råd och förvaltning under tidig gustaviansk tid, 1772-1778. (1991)

Bo Persson, Skogens skördemän. Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927. (1991)

Robert Sandberg, I slottets skugga. Stockholm och kronan 1599-1620. (1991)

Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. (1991)

Arne Jansson, Bördor och bärkraft. Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644-1672. (1991)

Sven Z Sundin, I storstadens skugga. Boo socken på Värmdön 1860-1970. (1990)

Åke Sandström, Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650. (1990)

Åke Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång. Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi - exemplet Stockholm 1838-1869. (1990)

Per-Arne Karlsson, Järnbruken och ståndssamhället. Institutionell och attitydmässig konflikt under Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770. (1990)

Olle Ferm, De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt. (1990)

Sten Andersson, Mellan Åkarp och Saltsjöbaden. En studie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens Sverige 1923-1928. (1990)

Kjell Östberg, Byråkrati och Reformism. (1990)

Anna-Greta Nilsson-Hoadley, Atomvapnet som partiproblem. (1989)

Åke Bernström, Officerkår i förvandling. Den svenska arméofficerkårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsförhållanden från 1860-talet fram till 1920. (1988)

Lars Ericsson, Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637. (1988)

Sten Claëson, Häradshövdingämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige. (1987)

Bill Sund, Nattens vita slavar. Makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1966. (1987)

Anders Berge, Sakkunskap och politisk rationalitet. Den svenska flottan och pansarbåtsfrågan 1918-1939. (1987)

Sven-Erik Larsson, Regera i koalition. Den borgerliga trepartiregeringen och kärnkraften 1976-1978. (1986)

Björn Horgby, Den disciplinerade arbetaren. (1986)

Bo Hammarlund, Politik utan partier. Studier i Sveriges politiska liv 1726-1727. (1985)

Harald Gustavsson, Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island. (1985)

Inger Ström-Billing, Stockholms hamn 1909-1939. Näringsliv och politik i samverkan. (1984)

Margareta Matovic, Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890. (1984)

Ulla Johanson, Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet. (1984)

Kalle Bäck, Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden. Centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor. (1984)

Kersti Blidberg, Splittrad gemenskap. Kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945. (1984)

Andreas Tjereld, Från borgarståndets storhetstid. Stadsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen. (1983)

Sven Lilja, Kalmar under Gustav Vasa och hans söner. (1983)

Ingemar Johansson, Strejken som vapen. Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910. (1982)

Jane Cederqvist, Arbetare i strejk. Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909. (1980)

Lars Nilsson, Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975. (1980)

Tom Olsson, Pappersmassestrejken 1932. En studie i facklig ledning och opposition. (1980)

Werner Pursche, Timmermansämbetet i Stockholm före 1700. (1979)

Björn Gäfvert, Kreuger, riksbanken och regeringen. (1979)

Karl-Hugo Wirén, Från skilda håll. Aftonbladets textanskaffning 1886-87. (1979)

Thomas Fürth, De arbetslösa och 1930-talskrisen. En kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936. (1979)

Torsten Nybom, Motstånd-anpassning-uppslutning. Linjer i svensk debatt om utrikespolitik och internationell politik 1940-1943. (1978)

Hans De Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige. Effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden. (1978)

Björn Ryman, Eric Benzelius d.y. En frihetstida politiker. (1978)

Michael Metcalf, Russia, England and Swedish party Politics 1762-1766. The interplay between Great Power Diplomacy and Domestic Politics during Sweden's age of Liberty. (1977)

Göran Dahlbäck, Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527. (1977)

Per Tullberg, Bönder går samman. En studie i Riksförbundet Landsbygdens Folk under världskrisen 1929-1933. (1977)

Ulf Söderberg, Gustav 1:s arv och eget i Uppland - en godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. (1977)

Uno Gustavsson, Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910. (1976)

Bo Elthammar, Julius Ceasar inför eftervärlden. En studie i Ceasar-uppfattningen under medeltid och italiensk renässans. (1976)

Louise Drangel, Den kämpande demokratin. En studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945. (1976) SUAV

Olle Månsson, Industriell beredskap. Om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. (1976)

Jan Glete, Kreugerkoncernen och Boliden. (1975)

Staffan Förhammar, Reformvilja eller riksdagstaktik. Junkrarna och representationsfrågan 1847-1854. (1975)

Kerstin Abukhanfusa, Beredskapsfamiljernas försörjning. Krigsfamiljebidragen i teori och praktik. (1975)

Lars Wikström, Kungsholmen till 1700-talets början. Studier i en stadsdels förhistoria, uppkomst och tidigaste utveckling. (1975)

Kent Zetterberg, Liberalism i kris. Folkpartiet 1939-1945. (1975)

Lennart Lundquist, Council, King and Estates in Sweden 1713-1714. (1975)

Bernt Kennerström, Mellan två internationaler. Socialistiska partiet 1929-1937. (1975)

Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen. (1974)

Yvonne Hirdman, Sveriges kommunistiska parti 1939-1945. (1974) SUAV

Uldis Germanis, Oberst Vacietis und die lettischen Schützen im Weltkrieg und der Oktoberrevolution. (1974)

Karl Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin. Socialdemokratisk riksdagspolitik. (1974) SUAV

Axel Norberg, Polen i svensk politik 1617-26. (1974)

Rune Karlsson, Så stoppades tysktågen. Den tyska transiteringstrafiken i svensk politik 1942-43. (1974)

Nicolaus Rockberger, Göteborgstrafiken. Svensk lejdtrafik under andra världskriget. (1973)

Ulf Torell, Hjälp till Danmark. Militära och politiska förbindelser 1943-1945. (1973)

Lennart Friberg, Styre i kristid. Studie i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945. (1973)

Alf Johansson, Finlands sak. Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940. (1973) SUAV

Klas Åmark, Makt eller moral. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939. (1973) SUAV

Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941. (1973)

Åke Uhlin, Februarikrisen 1942. Svensk säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942. (1972)

Elsa Sjöholm, Rechtsgeschichte als Wissenschaft und Politik. Studien zur germanistischen Theorie des 19. Jahrhunderts. (1972)

Birgitta Fritz, Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434. (1972)

Åke Holmquist, Flottans beredskap 1938-1940. (1972)

Erik Carlquist, Solidaritet på prov. Finlandshjälp under vinterkriget. (1971)

Erik Norberg, Flyg i beredskap. Det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 1936-1942. (1971)

Leif Björkman, Sverige inför Operation Barbarossa. Svensk neutralitetspolitik 1940-1942. (1971) SUAV

Brita Zacke, Koleraepidemien i Stockholm 1834. En socialhistorisk studie. (1971)

Göran Nilzén, Studier i 1730-talets partiväsen. (1971)

Birgitta Ericsson, Bergstaden Falun 1720-1769. (1970)

Karl Bodell, Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet. Varuutbytet i Örebro och dess omland enligt tullängdernas vittnesbörd. (1970)