Omslag till A Stuggle for the Realm
Omslag till A Stuggle for the Realm

Redan under medeltiden, alltså före Gustav Vasa och reformationen, var idén om det svenska riket central i historieskrivningen. 

Rimkrönikorna Sturekrönikan och Cronica Swecia visar på den maktkamp mellan olika aktörer som präglade det senmedeltida Skandinavien. De beskriver framför allt de konflikter som ägde rum och de mest framträdande deltagarna i dessa.

En ny avhandling i historia från Stockholms universitet visar hur argument baserade på riket och dess intressen låg till grund för en ideologisk kamp om rätten till det svenska riket och dess resurser.

Fakta

Avhandlingens fulla titel: A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions

Disputation: 4 december, 2015. Läs spikblad här.

Läs mer om Margaretha Nordquists forskning här.

Läs pressmeddelande på avhandlingen här.