Vad kännetecknar socialpolitikens språk i olika länder och regioner? Vilka är de dominerande begreppen och på vilka sätt är de omstridda? Hur överförs begrepp mellan olika länder?  

Analysing social policy concepts and language. Comparative and Transnational Perspectives utgör den första större studien av socialpolitikens språk. Boken har sin bakgrund i det samnordiska forskningsprojektet NordWel där Historiska institutionen varit en partner.

Bokens olika bidrag behandlar OECD-länderna och den rymmer både kapitel om enskilda länder och kapitel om internationella organisationer som OECD, IMF och EU. Kapitlet om Danmark och Sverige har skrivits av universitetslektor Nils Edling, Stockholm, och professorerna Klaus Petersen och Jørn Henrik Petersen, Odense.

Läs mer om Nils Edlings forskning här.

Läs mer om NordWel här.

Läs mer om boken här.