Med sina stora vidder och okända djup har havet under århundraden gett upphov till otaliga skrönor om vidunder och fantastiska upplevelser. Men lika länge har det varit förutsättningen för viktiga upptäckter, långväga handel och militära konflikter.

Samtidigt är det något märkligt med Sveriges relation till havet. Å ena sidan finns det där som en integrerad del av en svensk självbild. Många har personliga minnen kopplade till hav och vatten, och i otaliga böcker och filmer spelar havet en viktig roll. Å andra sidan är havet ofta påfallande osynligt i politiken och det historiska medvetandet.

Angöringar drar fram havet från denna partiella glömska. Författarna är forskare knutna till Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet och Statens maritima museer – historiker, etnologer och arkeologer. I ett antal fristående essäer visar de hur dagens humanistiska forskning kan närma sig havet som både personlig upplevelse och historisk realitet.

Mer information

Antologin ges ut av Makadam förlag, 2017.

Redaktörer är Simon Ekström och Leos Müller

Följande personer har medverkat till boken:
Mirja Arnshav
Simon Ekström
Mattias Frihammar
Lisa Hellman
Hanna Jansson
Andreas Linderoth
Steve Murdoch
Leos Müller
Ale Pålsson
Harry R:son Svensson