Denna antologi tar avstamp i 1960-talets jämställdhetsdiskussion då boken Kvinnors liv och arbete (SNS 1962) bidrog till att starta debatten om könsroller. Arbete och jämställdhet belyser vad som hänt i arbetslivet och i jämställdhetsdiskussionen under femtio år. Den innehåller såväl problematiserande kapitel som kapitel med kunskapsöversikter.

Frågor som behandlas i antologin är: förändring i teoretiska förståelser av kvinnor som lönearbetare, historien om invandrade kvinnors arbete, de mångfacetterade grunderna för diskriminering i arbetslivet, nya mönster av arbetskraftsmigration och arbetsgivar–arbetstagarrelationer i servicesektorn, genusmönster i kvinnors företagande, könsrollstänkandets utveckling och pappapolitikens historia.

Antologin vänder sig till alla som är intresserade av att öka sina kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och jämställdhet.

Boken presenterades på en presskonferens och ett seminarium på SNS Förlag den 19/3 kl. 09.00-10.30, med jämställdhetsminister Maria Arnholm närvarande. Läs mer

Läs mer om:

Antologin

Historiska institutionens genusforskning

Eva Blombergs forskning
Kirsti Niskanens forskning