Bokomslag
Bokomslag: Bödlar.

Bödlar var anställda av städerna och kronan att verkställa dödstraff och kroppsbestraffningar, men på bödelns lott låg fler uppgifter än så. Han skulle tömma latriner, kastrera hästar och dra hudar, det som ingen hederlig människa önskade befatta sig med.

Genom sitt värv ansågs han vara lika smutsig som de sysslor han skulle utföra, och människor fruktade och försköt honom av rädsla för att själva ”smittas” av hans skam.

Vem önskade ha ett yrke som bödel? Vem kom på fråga för tjänsten, och var gick de sociala och rumsliga gränserna för hans utanförskap? I denna bok placeras stormaktstidens svenska bödlar i ett socialt och kulturellt sammanhang. Genom dem framträder en historia om det sociala livets villkor och gränsdragningar.

Mer information

Läs mer Annika Sandéns forskning här.

Läs en intervju med Annika Sandén om boken här.

Boken ges ut på Atlantis bokförlag.