Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America
Framsida: Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America

Sedan 1930-talet har olika grupper på båda sidor av Atlanten samlats för att gemensamt fira historier om svenskars bosättning i Nordamerika. Border-Crossing Commemorations är en studie över dessa gränsöverskridande minnesfiranden.

Avhandlingen fokuserar på Nya Sverige-jubileet 1938, som uppmärksammade grndandet av Nya Sverige-kolonin i Delawaredalen 1638, ochPionjärjubileet 1948, som firade de svenska pionjärernas ankomst till Mississippidalen vid mitten av 1800-talet.

Fakta

Avhandlingens fulla titel: Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America

Disputation: 6 november, 2015. Läs spikbladet här

Mer om Adam Hjorthéns forskning här.

Läs pressmeddelande på avhandlingen här.