Den långa medeltiden ges ut av Dialogos förlag
Den långa medeltiden ges ut av Dialogos förlag

Boken är en populärvetenskaplig exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden från 500-tal till 1500-tal med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Den långa medeltiden är tänkt att fungera som en introduktion till Nordens historia från folkvandringstiden på 500-talet fram till reformationen på 1500-talet. Till skillnad från tidigare översiktsverk behandlas här hela Norden, och inte bara ett enskilt nordiskt land, och den traditionella uppdelningen mellan medeltid och forntid överges.

I boken behandlas allt från framväxten av nordiska kungariken och städer till jordbrukets och konsthantverkets utveckling och människors hälsa under forna tider. Hur bodde man och vad åt man? Vilka möjligheter fanns det att resa och hur utvecklades skeppsbyggnadskonsten? När skedde klimatförändringar och hur påverkade de människor? Vilka redskap användes i jordbruket, för hantverk och för att bygga hus och skepp? I vilken grad levde människor av självförsörjning och hur utvecklad var handeln? Hur såg lag och rätt ut?

Vi får bekanta oss med livet för såväl kungar som trälar och följa med genom sociala omvälvningar som kristnandet, digerdöden och ståndssamhällets framväxt. Geografiskt rör vi oss från den karga nordnorska kusten i norr till den bördiga danska myllan i söder, med avstickare till Island och Grönland och med vikingafärder i öster- och västerled.

Den långa medeltiden var huvudbok i bokklubben Clio i juli.

Fakta:

Fredrik Charpentier Ljungqvist: Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation
Stockholm: Dialogos Förlag, 2015: 312 sidor
ISBN: 9789175042794

Läs Dagens nyheters recension, 2015-08-12, av boken här

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning här.

Läs mer om boken Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation på förlagets hemsida här.

En notis på engelska om boken finns här.