Den sargade dygden. Bokomslag.
Bokomslag: Den sargade dygden.

1200- och 1300-talen är en tid av kris för den islamisk-persiska civilisationen: städerna gick tillbaka, jordbruksproduktionen minskade och den politiska instabiliteten förvärrades. Misstron och farhågorna som följde i krisens kölvatten tog sig även litterära uttryck.

Genom att studera tidens centrala diktverk undersöker Hossein Sheiban i Den sargade dygden kritiken mot de dominerande tolkningarna och tillämpningarna av religionen, och därmed mot den sociala och politiska makten. Han visar hur och i vilka kontexter religionskritiken kunde komma till uttryck och ger samtidigt en fördjupad bild av tidens religiösa, sociala och litterära sammanhang.

I centrum för undersökningen står tre av de största författarna i den persiska klassiska litteraturen: den kufiskt Sa‘dī (ca 1209–1292), ‘Obayd (ca 1300–ca 1370) och kärleksdiktaren Ḥāfeẓ (ca 1315/1320–1389/1390). Genom närläsningar och grundliga analyser avslöjar Hossein Sheiban starkt individualistiska drag hos dem alla, från en närmast anarkistisk syn på moralen till mer flexibla tolkningar av islamisk mystik.

Läs mer om boken på förlagets hemsida här.

Läs mer om Hossein Sheibans forskning här.