Bokomslag Det öpnna fönstret
Bokomslag "Det öpnna fönstret" utgiven på Jure förlag, 2019.

Trots att pest ofta härjade i staden fylldes den snabbt med nya människor. Stockholm befann sig nämligen i en expansionsfas och drog till sig hantverkare och köpmän utifrån.

Ända möjligheten för dem att få en bostad var att gifta sig med en borgarkvinna. Eftersom kvinnan ursprungligen ägde bostaden hamnade hon som hans hustru i en unik position. Hon fick ett handlingsutrymme som gjorde att hon kunde bedriva affärer och verkligen förfoga över egendom.

I sin studie undersöker författaren dynamiken mellan handelsprivilegier, arvssystem och bostadssituationen för borgarfamiljerna i Stockholm 1479–1530.

Mer information

Gabriela Bjarne Larsson är lektor och docent i historia. Hon forskar om svensk medeltid.

Boken Det öppna fönstret. Arv och egendom i bostadsbristens Stockholm 1479 - 1530 är utgiven på  Jure Förlag.

Läs mer om Gabrielas forskning här.