Den här boken handlar om en dramatisk tid i de svenska städernas och tätorternas utveckling vid övergången från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle kring 1970.

Efter 1950- och 1960-talens industriella rekordår följde storstadskris och blomstring för småorter, den gröna vågen. Men snart vände den trenden, och folk sökte sig i allt högre grad tillbaka till storstäderna. Samtidigt avfolkades flertalet orter, och även många stora städer led påtagliga förluster.

Läs mer om Efter industrialismen

Utgiven av Stads- och kommunhistoriska institutet

Läs om Lars Nilssons forskning