Hela världens historia, från begynnelsen till i dag, i samma verk. Hittills har engelskspråkig litteratur varit ledande i världshistoriska översikter. Nu finns det första svenska standardverket sedan 1980-talet i handeln.

”En samtidig världshistoria” har världshaven som utgångspunkt för att berätta världens historia både kronologiskt och tematiskt. Havens skiljande och förenande roll är central och boken lyfter fram likheter och parallella drag mellan regioner.

Forskare från hela landet står som medförfattare. Från Historiska institutionen vid Stockholms universitet har Elisabeth Elgán, Christina Florin, Bo Persson, Karin Sennefelt och Hossein Sheiban bidragit med texter.