Människans historia är också föremålens historia. Vi har skapat allt från enkla bruksföremål till avancerade industritillverkade apparater. Men föremålen är inte bara praktiska hjälpmedel utan även uttryck för status och identitet.

Under senare år har historiskt inriktade forskare blivit alltmer intresserade av materiell kultur – både på ett teoretiskt och empiriskt plan. I denna handbok beskriver historiker, arkeologer, etnologer, konstvetare, vetenskapshistoriker, ekonomhistoriker, litteraturvetare och museiintendenter de många olika sätt man kan arbeta med materiell kultur på.

Boken behandlar mötet med det materiella, vilken roll föremål har spelat i konsumtionen, vilken logik som har styrt samlande av föremål samt hur föremål har varit del i att skapa vår verklighet. Dessutom innehåller den en praktisk vägledning till hur man undersöker föremål steg-för-steg och en presentation av Sveriges museer och deras samlingar.

Fråga föremålen är främst avsedd som kurslitteratur i humanistiska ämnen vid universitet och högskolor där man arbetar med materiell kultur. Boken är också användbar för alla som arbetar i museivärlden.

Läs mer om Karin Sennefelts forskning.

Läs mer om boken.