Här får du följa med på en kulturhistorisk vandring i trädgårdsodlandets spår. Författaren visar hur man tänkt och gjort i hallonlandet, men också hur trädgårdsodlingen förändrats övergripande och vilka som varit pådrivarna i processen. På 1700-talet ville staten att bärbuskar skulle odlas för att få fram ett gott vin. Under 1800-talet tog herrar pomologer och trädgårdsmästare fram nya sorter och man importerade hallon. Aldrig har antalet köksväxter och bärväxter varit så stort som då. Smaken var central och med sockerindustrins framväxt kunde bären konserveras. På 1900-talet reducerades antalet sorter kraftigt. Vid försöksstationer och försöksodlingar runt om i landet togs nya sorter fram och testades.

(Sekel förlag) Läs mer

Läs mer om Eva Blombergs forskning.