Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift "Idrott, historia och samhälle" är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden för artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur.

Årsskriften 2012 innehåller bland annat två referentgranskade artiklar. Eivind Å. Skille, professor i idrottssociologi vid Norges idrettshøgskole, skriver om skidloppet Galdhøpiggrennet i Norge som ett socialt och kulturellt fenomen, med nedslag 1934 respektive 1988. I den andra artikeln undersöker den danske kulturteoretikern Klaus Eskelund hur två olika samhällsmodeller, disciplinssamhället respektive projektsamhället, kommer till uttryck i och omkring idrottens rum.

I etnologen Fredrik Nilssons artikelbidrag studeras cykelns betydelse för Frälsningsarméns verksamhet vid 1800-talets slut. Historikern Johnny Wijk ger i en essä perspektiv på den mediala uppståndelse som golfspelaren Annika Sörenstams deltagande i männens proffstour skapade i maj 2003. Ekonomhistorikern Karolina Wiell undersöker processen då simning för damer infördes på det olympiska programmet inför OS i Stockholm 1912, och argumenterar - tvärtemot viss tidigare forskning - för att simmande kvinnor var någonting relativt okontroversiellt vid denna tid.

Utöver dessa artiklar innehåller "Idrott, historia och samhälle 2012" även avdelningar för aktuell debatt och recensioner av ny litteratur på området.

Läs mer om Historiska institutionens idrottshistoriska forskning