Vitterhetsakademien har utgivit en volym med titeln "Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645".

Redaktör är Olof Holm, som också författat den avslutande, syntetiserande artikeln i boken. Medverkar från institutionen gör också Gabriela Bjarne Larsson med en artikel om jordmarknaderna i Jämtland respektive Finnveden 1300–1500. Bägge är knutna till Centrum för medeltidsstudier. I övrigt medverkar sex historiker från Norge och Sverige, en arkeolog samt en nordist.

Läs mer på Vitterhetsakademiens hemsida:
http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/nyheter

Läs mer om institutionens medeltidsforskning.