Framsida boken Källor och källkritik

Boken “Källor och källkritik” som ges ut hösten 2018 är en lärobok i historia för grundskolans årskurs sju till nio. Den handlar om hur man skriver historia och hur man kritiskt förhåller sig till källor.

I boken ges exempel på historiska källor som skildrar samhällets utveckling under 150 år med fokus på ungdomars livsvillkor

Anna Götlind, professor vid Historiska institutionen, är författare till boken som ges ut på förlaget Natur & kultur.

Mer information

Bokens fulla titel: Källor och källkritik. Hur det var att vara ung förr

Läs mer om boken på förlagets webbplats här.