1970-talets känslomönster utmärktes av en dröm om mänsklig gemenskap och befrielse från fördomar samt en vilja att komma i kontakt med sig själv och andra, att söka det äkta, det naturliga, det autentiska och nå en öppenhet.

En grupp forskare, historiker, idé- och filmhistoriker, har tagit ett brett grepp på denna period och bidrar med artiklar om ämnen som solidaritetsrörelser, lyckokänslor i arbetslivet och sensitivitetsträning för chefer.

Redaktörer för antologin är Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren.

Mer information:

Boken ges ut på Apell förlag i april.

Läs mer antologin på förlagets webbplats här.

Läs om Helena Bergmans forskning här

Om Christina Florins forskning här

Och om Jens Ljunggrens forskning här