Den här boken ger ovärderlig hjälp för alla som ska skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats. Att kunna hantera formalia är en viktig del av det professionella vetenskapliga hantverket och förtjänar samma uppmärksamhet som andra delar av forskningsprocessen.

Boken är skriven Anna Götlind, professor, och Magnus Linnarson, fil. doktor, båda verksamma som lärare och forskare vid Historiska institutionen.

Läs mer om Anna Götlinds forskning här.

Läs mer om Magnus Linnarssons forskning här.

Läs mer om boken "Konsten att skriva en fotnot. Vetenskaplig formalia för humanister" på förlagets hemsida här.