Bokomslag till Korståg
Bokomslag till Korståg

Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag.

Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om denna rörelse som började med erövringen av Jerusalem. Under de följande århundradena förde de europeiska furstarna en lång rad krig i Mellanöstern, men också på den iberiska halvön och i Östersjöområdet.

De religiöst sanktionerade fälttågen gav upphov till den oförsonliga bilden av islam som kättersk och våldsam, men också till de första vetenskapliga studierna i Europa av islam som religion.

Boken är den första skandinaviska översikten över alla medeltida korståg.

Mer information

Kurt Villads Jensen är professor i historia, nu verksam vid Stockholms universitet, läs mer om hans forskning här.

Boken ges ut av Dialogos förlag läs mer om titeln på förlagets hemsida här.