Kunskapens tider, Stockholm University Press, 2016.
Kunskapens tider, Stockholm University Press, 2016.

Elva forskare vid Historiska institutionen bidrar med artiklar i den nyutkomna boken Kunskapens tider, Stockholm University Press 2016.

Antologin är bred och artiklarnas ämnen spänner från medeltid till svenskt 2010-tal. Det sammanhållande temat är historiska perspektiv på kunskapssamhället.

Boken är den första titel där forskare från Historiska institutionen går samman och publicerar en antologi inom Open Access-systemet, det vill säga fri att ladda ner, att använda och att sprida.

Titeln ges ut av Stockholms universitets eget förlag Stockholm University Press. Den finns tillgänglig i ett flertal digitala format för läsning på skärm och går även att köpa i tryckt version som Print-On-Demand via de större Internet-bokhandlarna: Addlibris, Bokus, Amazon och Book Depository.

Kunskapens källor innehåller följande artiklar:

Det historiska kunskapssamhället. Inledning. Elisabeth Elgán & Annika Sandén

Tidender i orons tid. Informationsförmedling under senmedeltiden. Dag Retsö

Makten och moralen. Historiebeskrivning i det medeltida Spanien. Kim Bergqvist

Stat, städer och urbanisering i Östersjöområdet under tidigmodern tid. Sven Lilja

Kommunerna. Självstyrelsen, makten och kompetensen. Lars Nilsson

Elit och bredd. Makten i Metall och Svenska Fotbollförbundet sedan 1950-talet. Bill Sund

Ståndssamhällets fall speglad i folkräkningsblanketter. Carl Mikael Carlsson

Historikern, experterna och steriliseringarna av resanderomer. Maija Runcis

Kritiskt tänkande på andra villkor. Poeten Hāfez i medeltidens Persien. Hossein Sheiban

På spetsen av Andens svärd. Maktutövning inom soldatmissionen. Elin Malmer

Fakta

Titel: Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället
Redaktörer: Annika Sandén och Elisabeth Elgán.
Förlag: Stockholm University Press, 2016.

Boken finns tillgänglig via Stockholm University Press här.