Framsida Rältlindor
Framsida Rältlindor

Historikern Anna Götlind har på eget förlag gett ut boken Rältlindor. Berättelser och bilder från en Leksandsby. Boken berättar om människor och vardagsliv i byn Rältlindor i södra Leksand, med fokus på första hälften av 1900-talet men med utblickar både bakåt och framåt i tiden. Skildringen bygger i stor utsträckning på en dokumentationscirkel som genomfördes i byn 1997–2004, men också på en total genomgång av husförhörslängderna för byn från 1741–1916. Boken är rikt illustrerad med en stor mängd fotografier, både gamla och nytagna.

 

Fakta

Bokens fulla titel: Rältlindor: Berättelser och bilder från en Leksandsby
Förlag: Historikon, 2015
ISBN 978-91-637-8918-2

För mer info: Kontakta Anna Götlind