”Jöns Pärsson och Jon Knutsson hade en morgon om senhösten 1603 gett sig ut i skogarna för att samla törved. Där hade de gått bland träd och stubbar när Jons röst plötsligt ljöd mellan träden. Jons måste komma, ropade han. Det låg någonting märkligt mellan stenarna som han måste se. Så lutade de sig båda fram över det oformliga och såg vad det var. Det var huvudet av ett litet barn.”

Så inleds en av berättelserna i boken ”Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600”. Genom sex olika brottsfall ur domböcker från Östergötland spanas efter livet förr. Hur var det för en enskild person i Sverige i en liten socken på 1590-talet?

I denna bok framträder personer som begick ohyggliga brott – som i fallet ovan. Andra drack för mycket eller blev kära, åter andra utnyttjade maktpositioner och somliga oroade sig mest för barnen. Enskilda kvinnor och män – de som inte var iväg i något av de många krigen – vilken var hennes eller hans roll i västerlandets stora omvandlingar mot det moderna samhället?

Läs mer om:

Boken på förlagets webbplats

Annika Sandens forskning