Festskriften till professor Pauli Kettunen, som fyllde 60 år i maj 2013, innehåller tjugo bidrag av kolleger från Finland, Danmark, Sverige, Storbritannien, USA och Australien.

Bidragen behandlar olika samhälls- och välfärdsstatshistoriska teman; de svenska texterna av Nils Edling och Klas Åmark & Urban Lundberg vid Historiska institutionen i Stockholm, handlar om 1930-talets socialpolitiska nyckelbegrepp respektive Socialdemokraternas kris under de senaste årtiondena.

Bokens titel knyter an till en grundtanke i det samnordiska forskningsprojektet NordWel, https://blogs.helsinki.fi/nord-wel/, som Pauli lett sedan starten 2007, nämligen att man kan studera välfärdsstater i dag och historiskt, och sammansatta samhällsfenomen i stort, genom att sätta deras mångskiktade historicitet i fokus. Som det heter i NordWels programförklaring: studera “how different historical layers, developed in different periods of time and mediated through mentalities, traditions, values and epistemic practices, are present in the formal and informal rules and norms of the Nordic welfare states”.

Förlag: Publications of the Dept. of Political and Economic Studies 8, Helsingin Yliopisto, Helsingfors 2013.
Beställningar via http://kirjakauppa.unigrafia.fi/, beställning: books@unigrafia.fi

pdf: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40338