Framsida: Navigating the Foreign Quarters.
Framsida: Navigating the foreign quarters.

På 1700-talet var Kina världens största ekonomi och dit kom Svenska Ostindiska Kompaniet tillsammans med andra europeiska handelsmän. Men de fick bara bedriva handel i en liten del av landet, i hamnstaden Kanton.

I Kanton isolerades alla utlänningar, inklusive svenskar, i några få kvarter och lydde under kinesisk lag. De kinesiska myndigheterna hade flera strategier för att begränsa de utländska handelsmännen så att de inte stannade i Kina. Till exempel förbjöds utländska kvinnor att komma till Kanton, och utländska män fick inte träffa kinesiska kvinnor.

I sin avhandling omvärderar Lisa Hellman bilden av europeisk makt i Asien genom att studera européers vardagsliv.

I sin forskning har Lisa Hellman använt brev, dagböcker och reseberättelser på flera språk för att komma nära 1700-talssvenskarnas liv i Kina. Avhandlingen studerar interaktionen mellan inhemska och utländska grupper, till exempel hur de lärde sig att kommunicera över kultur- och språkgränser. För att kunna arbeta tillsammans var båda grupper tvungna att övervinna sina fördomar.

Fakta

Avhandlingens fulla titel: Navigating the foreign quarters – the everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830.

Disputation: 11 december, 2015.

Mer om Lisa Hellmans forskning här.

Läs pressmeddelande på avhandlingen här.