Bokomslag Nordiska lokalsämhällen
Bokomslag Nordiska lokalsämhällen

Den 8–10 oktober 2012 stod Stads- och kommunhistoriska institutet värd för det tolfte nordiska lokalhistoriska seminariet. Temat denna gång var Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950–2010.

I den här boken ingår åtta av de föredrag som presenterades på seminariet. Tillsammans täcker de ett spektrum av områden som på olika sätt berörts av globaliseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle.

Bidragen kommer från Sverige, Norge, Danmark och Finland och ger en uppfattning om några samhälleliga processer som under de senaste 50-60 åren påverkat livet i städer, tätorter och andra lokalsamhällen i Norden. Samtidigt har orterna själva interagerat och genom egna beslut varit med och påverkat bland annat globaliseringen, avindustrialiseringen och övergången mot postindustrialism.

Lars Nilsson och Mats Berglund (red.)
Nordiska lokalsamhällen i möte med industrialiseringen 1950-2010

Stads- och kommunhistoriska institutet, 2015
Studier i stads- och kommunhistoria; 40
206 s.
Pris: 150 kr

ISBN 978-91-88882-43-1