Ingvar Sjöblom har disputerat på avhandlingen ”Svenska sjöofficerare under 1500-talet”, militärhistorisk forskning om en period i svensk historia då flottan växer kraftigt.

Han har studerat vilka som blev sjöbefäl under denna tid. Vilka var de, från vilka samhällskikt kom de och vilka egenskaper var viktiga för en sjöofficer på 1500-talet.

Mer information

Läs mer om Ingvar Sjöbloms forskning här.

Avhandlingen är utgiven på Universus Academic Press, läs mer om boken här.

Ingvar Sjöblom
Ingvar Sjöblom