Bokomslag: The Changing Meanings of the Welfare State
Bokomslag: The Changing Meanings of the Welfare State

Det finns otaliga studier av välfärd-hit-eller-dit men få har frågat vad ”välfärdsstaten” är för slags begrepp och hur dess historia ser ut. I den nyutkomna boken The Changing Meanings of the Welfare State. Histories of a Key Concept in the Nordic Countries (New York & Oxford: Berghahn Books, 2019, 343 s.) undersöker fem nordiska historiker välfärdsstaten som omstritt politiskt nyckelbegrepp i de olika länderna. Vad har ”välfärdsstat” betytt vid olika tidpunkter? Varifrån kommer nyckelordet och hur har det använts och förändrats över tid? Vilken betydelse har ”välfärdsstaten” haft i respektive land och hur omstritt har begreppet varit?

Det är sådana frågor som studien undersöker. Grundtanken är att politiska nyckelbegrepp, som välfärd, välfärdspolitik, välfärdsstat och välfärdssamhälle, är mångtydiga, föränderliga och omstridda nyckelbegrepp i politik och samhällsdebatt. De är vaga, värderas och används på olika sätt av olika politiska aktörer, och för Norden tillkommer det faktum att länderna av omvärlden och också internt uppfattas som världens bästa välfärdsstater. ”Välfärd” är på så vis grundläggande i nordisk självförståelse, och det gör det ju extra intressant att studera begreppens historia.

Mer information

Nils Edling

Nils Edling, forskare och lärare vid Historiska institutionen, är bokens redaktör och författare till bokens långa bakgrundskapitel om ”välfärdsstatens” tyska rötter och många olika betydelser från 1850-tal till 1940-tal, och kapitlet om välfärdsbegreppen i svensk politik. Han har även skrivit bokens inledning och avslutning.

Länk till boken: https://www.berghahnbooks.com/title/EdlingChanging

Länk till innehållsförteckningen: https://www.berghahnbooks.com/title/EdlingChanging#toc

Länk till Nils Edlings forskarpresentation här.