Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz och Jonas Nordin har varit redaktörer för denna minnesskrift över Jan Glete, där flera av institutionens nuvarande och tidigare medarbetare medverkar.

16 engelskspråkiga artiklar med stor ämnesmässig bredd anknyter till Jan Gletes forskningsprofil och visar på spännvidden i hans gärning. Boken innehåller också en vetenskaplig biografi över Jan Glete och en fullständig bibliografi över hans produktion.

(Nordic Academic Press)
Läs mer