Framsida: Our Side of the Water
Framsida: Our Side of the Water

Den svenska kolonin S: t Barthélemy var under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet en mötesplats för sjö- och handelsmän från Karibien, Nordamerika och Europa.

Som ett resultat av svensk neutralitetspolitik under de många konflikterna efter franska revolutionen skapades en kosmopolitisk befolkning på S:t Barthélemy, som var tydliga med sin lagliga status som svenska undersåtar.

Den politiska kulturen på S:t Barthélemy var representativ och influerad av de olika revolutionära rörelserna i Förenta Staterna, Frankrike, Haiti och Sydamerika.

Till skillnad från de svenska ämbetsmännen var S:t Barthélemys befolkning delaktig i en atlantisk politisk kultur, påverkad av revolutionära rörelser. Frågor om politiska rättigheter, samt handelsmännens och de fria svarta männens politiska inflytande skapade konflikter, som för det mesta ledde till kompromisser och förhandlingar mellan S:t Barthélemy och Sverige.

Ale Pålsson har undersökt hur den politiska kulturen som kom till uttryck i dessa möten och konflikter relaterade till etnicitet, ras och genus.

Fakta

Avhandlingens fulla titel: Our Side of the Water - Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825.

Disputation: 28 oktober.

Läs spikblad här.