Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.
Omslag till boken Sveriges första globala århundrade, av Leos Müller.

Det var under 1700-talet som en första globalisering verkligen slog genom, med nya exotiska varor, slavhandel och krig om kolonier. Tiden kännetecknades av en stor materiell och mental omvandling.

1700-talets globalisering hade lika omvälvande följder på dåtidens samhällen som den har i dag. Denna bok visar att 1700-talets Sverige och svenskar i högsta grad deltog i globaliseringen. Här berättas om varuutbyten, ekonomi och politik, men fokus ligger på enskilda människor och deras livsöden, och vi rör oss mellan Sverige, Medelhavet, Ostasien och Västindien.

Mer information

Leos Müller

Boken är skriven av Leos Müller, professor i historia och föreståndare för Centrum för maritima studier, CEMAS, som är förlagd vid Historiska institutionen, och ges ut av Dialogos förlag, 2018.

Läs mer om boken Sveriges första globala århundrade. En 1700-tals historiaförlagets webbplats här.

Läs mer om Leos Müllers forskning här.

Läs mer om CEMAS här.