Aryo Makko, postdoktor i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet; Önver Cetrez, universitetslektor, Religionspsykologi, Uppsala universitet; Sargon Donabed, biträdande professor, Historiska institutionen, Roger Williams University, Bristol, Rhode Island.

Antologin visar den första samlade bilden av den assyriska identiteten och tar upp olika tidsepoker och frågor som tidigare inte varit belysta: – Det har funnits ett tomrum i det assyriska folkets berättelse som jag och mina medförfattare velat fylla, säger Önver Cetrez, universitetslektor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.
(Acta Universitatis Upsaliensis, Centrum för forskning om religion och samhälle:s skriftserie: ”Studies in Religion and Society”)

Läs mer om antologin.

Läs mer om Aryo Makkos forskning.

Läs mer om Historiska institutionens forskning om internationell politik under efterkrigstiden.