Bokomslag till The History of Labour Intermediation
Bokomslag till The History of Labour Intermediation

I kapitlet "Creating a National Labour Market: Public Labour Exchanges in Sweden 1890--1920" studerar Nils Edling försöken att skapa ett nätverk av samverkande lokala och regionala arbetsförmedlingar som experterna i Kommerskollegiums avdelning för arbetsstatistik ledde.

Tvärtemot den gängse synen, där arbetsmarknadspolitiken före AMS och "den svenska modellen" gärna ses som en primitiv föregångare, betonar han att de tidiga satsningarna på offentliga arbetsförmedling var relativt framgångsrika, detta fram till den djupa depressionen i början på 1920-talet.

För statistikerna som lyfte fram den offentliga arbetsförmedlingens företräde framför offentlig arbetslöshetsförsäkring -- en sådan försäkring infördes först 1934 -- var det tydligt att arbetslöshetens problem huvudsakligen handlade om arbetsmarknadens organisation, om matchningen av arbetssökande och tillgängliga arbeten. Därför hade förmedling större betydelse än försäkring, hävdade de. Och den offentliga arbetsförmedlingens uppgift var just att skapa en nationell arbetsmarknad.

Fakta

The History of Labour Intermediation: Institutions and Finding Employment in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries
Förlag: Berghahn Books, New York & Oxford, 2015.

Läs mer på förlagets webbplats här.

Läs mer om Nils Edlings forskning här