Många har kommit till Stockholm som turister, eller för att arbeta eller studera en begränsad period. Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir huvudstaden första anhalten på en resa mot ett nytt hem.

Den nyutkomna antologin Tillfälliga stockholmare. Människor och möten under sexhundra år (red. Anna Götlind & Marko Lamberg) handlar om några av dessa människor. Tidsperspektivet sträcker sig från 1400-talet fram till i dag, och läsaren får möta alltifrån diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn.

Den kortvariga vistelsen kan se ut på många olika sätt, men ett har de tillfälliga stockholmarna gemensamt. De har fått möta en ny stad och dess invånare. Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem? Frågorna är tidlösa men också brännande aktuella i vår tids globala och mångkulturella värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Mer information

Heiko Droste och Anna Götlind intervjuas i Vetenskapsradion Historia, sändes den 10 oktober, om sina respektive bidrag i antologin. Programmet finns att lyssna på webben här.

Förutom redaktörerna medverkar flera forskare som är eller har varit knutna till Historiska institutionen: Heiko Droste, Annasara Hammar, Sven Lilja, Ann Nehlin och Magnus Öhlander.

Tillfälliga Stockholmare ges ut av Stockholmia förlag, 2017.
Läs mer om antologin på förlagets webbplats här.