Sofia Holmlund och Annika Sandén har tillsammans redigerat antologin Usla, arma, elända - samhällets utsatta under 700 år. I 15 texter undersöker och belyses situationen för dem som har befunnit sig vid samhällets utkant, antingen för att de fötts in i en sådan situation eller för att livet gått dem emot.

Tiggares, oäktingars och ogiftas situation och deras kamp för att klara försörjning och värdighet dokumenteras i ett underifrån-perspektiv av forskare som berör dessa ämnen i sin egen forskning.

Läs mer om:

Boken

Sofia Holmlunds forskning

Annika Sandéns forskning