Nya publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Nya publikationer
Nomadskola, Härjedalen ca 1930. Fotograf C.G. Rosenberg

Språket i nordiska sameskolor hade olika syften

Undervisningsspråket användes både för att assimilera och segregera samer i Norden under 1900-talets första hälft. Otso Kortekangas har forskat på skolan för samer i Sverige, Norge och Finland.

Omslag till avhandlingen: Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Ny avhandling i historia undersöker judisk integration i örlogsstaden Karlskrona under perioden 1780-1945.

Framsida bokomslag

Tillfälliga stockholmare

Antologin "Tillfälliga stockholmare" beskriver några av alla de människor som levt tillfälligt i staden. Två av antologins författare intervjuas i vetenskapsradion om sina bidrag.

Bok framsida: Klimatet och människan.

Klimatet och människan under 12 000 år

Ny bok där resultaten från den senaste klimathistoriska forskningen presenteras på svenska för en bred publik.

Bokomslag

Förordningar rörande politi och ekonomi i det tidigmoderna Sverige

En nyckel till samtliga svenska förordningar om politi – ’god inre ordning’ – och ekonomi för tiden 1521 till 1809 finns nu tillgänglig med en ny bok av Pär Frohnert.

Invandringens historia

Mikael Byström och Pär Frohnert har för Delegationen för migrationsstudier publicerat en översikt om invandringen till Sverige från 1930-talet till våra dagar.

Framsida till boken Problemet med vinster

På statens bekostnad

Hur länge har debatten om vinster i välfärden varit aktuell? Magnus Linnarsson har studerat riksdagens debatter om privat eller offentlig förvaltning genom fyra sekel i sin nya bok.

Agnes Ekman år 1909, 21 år gammal. Bild från Agnes och Johannes Hellners familjearki.

Dynastins kvinnor

Via en entreprenörsfamiljs historia ger Therese Nordlund Edvinsson i sin bok en inblick i det moderna industrisamhällets framväxt.

Olof Bortz

Ansvaret för Förintelsen känslig fråga direkt efter andra världskriget

Vid slutet av 1940-talet var uppfattningen att den nazisternas brott hade begåtts av en liten grupp fanatiska sadister. Detta perspektiv tillät flertalet att svära sig fria från skuld.

Emma Pihl Skoog

När kraftsporten var manlig

Boxare och tyngdlyftare hade maskulina värderingar och kroppsideal med tydliga klassmarkörer. Emma Pihl Skoog har disputerat på en avhandling om svensk kraftsport mellan 1920- och 1960-talet.

Bokomslag

Angöringar - berättelser och kunskap från havet

En ny antologi med artiklar av forskare knutna till Centrum för maritima studier och Statens maritima museer.

Bokomslag Sturarna

Sturarna - Makten, morden, missdåden

Historiker Bo Eriksson har kommit ut med en ny bok om Stureätten.

Bokomslag till Korståg

Européer i heligt krig under 500 år

Professor Kurt Villads Jensens "Korstågen - Européer i heligt krig under 500 år" har kommit ut i svensk översättning.

Framsida bokomslag

Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vilka blev befäl i flottan på 1500-talet. En ny avhandling i historia studerar den svenska militära marinen under en expansiv period.

Bokomslag Man ur huse

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid. Av Mats Hallenberg och Johan Holm

Omslag Kunskapens tider

Kunskapens tider

Historiska institutionen har samlat elva forskare i en antologi om kunskapssamhället. Boken ges ut som Open access på Stockholm university Press.

Omslag avhandling

Our Side of the Water

Svenska kolonin S: t Barthélemy var vid slutet av 1700- och början av 1800-talet en mötesplats för sjö- och handelsmän från Karibien, Nordamerika och Europa. Ale Pålsson har i sin avhandling undersökt den politiska kulturen under denna period.

Bokomslag

Monster - världshistoria om det skrämmande

Det morras, lemlästas och skriks som aldrig förr i populärkulturen. Men skräck och monster är inget nytt.

Bokomslag Migrationens kontraster

Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet.

Ny avhandling: Servants of Diplomacy

Svårt för kvinnor att komma in i diplomatkåren

Trots att svenska staten under 1900-talet betonade att sökande till diplomatkåren skulle rekryteras med sina meriter anställdes i huvudsak män från de övre sociala skikten till yrket.

Malma gård i Badelunda socken utanför Västerås 1896. Oljemålning av Johnny Eie, Västmanlands läns museum. Foto av Kjell-Åke Jansson.

Ny bild av ståndssamhällets upplösning

Bönder som köpte herrgårdar och ståndspersoner som hittade på egna titlar. En nyutkommen avhandling i historia från Stockholms universitet ger en ny och annorlunda bild av ståndssamhällets upplösning under 1800-talet.

Bokomslag Bödlar

Bödlar: Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

I sin nya bok studerar Annika Sandén stormaktstidens svenska bödlar i ett socialt och kulturellt sammanhang.

Sjövägen

Ny bok: Sjövägen till Sverige

För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden.

A Struggle for the Realm

Ny avhandling av Margaretha Nordquist

Den uppskjutna vreden

Ny bok av Jens Ljunggren

Mikrohistoria om en Leksandsby

Ny bok av Anna Götlind: Rältlindor. Berättelser och bilder från en Leksandsby

Att ge sig själv makt

Ny bok av Elisabeth Elgán om Grupp 8 och 1970-talets feminism.

På damsidan

En ny bok av Helena Tolvhed om feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990.

Ny bok: Shaping Heroic Virtue

Redaktörer Stefano Fogelberg Rota och Andreas Hellerstedt

Ny bok: Den sargade dygden

1200- och 1300-talen är en tid av kris för den islamisk-persiska civilisationen. Genom att studera tidens centrala diktverk undersöker Hossein Sheiban kritik mot makten.

Den långa medeltiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist har utkommit med boken Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation.

Konsten att skriva en fotnot

Vetenskaplig formalia för humanister.

Fotbollens strateger

Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt historiskt perspektiv.

Heliga Birgittas texter på fornsvenska

Birgittas Uppenbarelser. Bok 1. Utg. Roger Andersson

To be or not to be American

Ny avhandling i historia. Stockholm studies in history, 104

In the Forge of Stalin

I boken analyserar Andrej Kotljarchuk de sociala experiment som invånarna i Gammalsvenskby i Ukraina utsattes för under 1900-talets första hälft.

Politiska rum

En antologi om platsers betydelse för politik under förmodern tid i Sverige. Redaktörer för boken är Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson, båda vid Historiska institutionen.

När kungarikena Danmark, Norge och Sverige blev stater

En ny avhandling i historia från Stockholms universitet jämför för första gången lagbestämmelserna som reglerade kungamaktens omvandling till statsmakt i det medeltida Danmark, Norge och Sverige.

Förintelsen utmanade fransk självbild efter kriget

Den franska efterkrigstida patriotismen lämnade dåligt med utrymme för diskussion om Förintelsen. När offren hedrades tonades Vichyregimens skuld ner. En avhandling i historia vid Stockholms universitet visar en ny bild av hur medvetenheten kring Förintelsen växte fram i Frankrike.

Förmoderna offentligheter

En antologi om gränser mellan det privata och det offentliga i svensk tidigmodern tid. Redaktörer för boken är Oskar Sjöström, Historiska institutionen, och Leif Runefelt.

Mikrohistoria

Mikrohistoria är en introduktion för uppsatsskrivande studenter av Anna Götlind, Historiska institutionen, och Helena Kåks.

A Cold War Pursuit

Ny avhandling i historia som tittar på svenska myndigheters hanteringar av flyktingar under det kalla kriget.

Analysing social policy concepts and language

Forskare, praktiker och politiker använder ofta begrepp som ”välfärdsstat” och ”social trygghet” utan att bry sig om begreppens historia och deras tid och rum växlande betydelser.

En samtidig världshistoria

Forskare från Historiska institutionens medverkar i ”En samtidig världshistoria”. En ny bok avsedd för grundkurser i historia vid högskolor och universitet.

Ny avhandling: Hemmet vid nationens skola.

Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920. Elin Malmer

"Multi-layered Historicity of the Present: Approaches to Social Science History" - ny bok

Red. Heidi Haggrén, Johanna Rainio-Niemi och Jussi Vauhkonen. Nils Edling, Klas Åmark och Urban Lundberg vid institutionen medverkar.

"Idrott, historia och samhälle 2012"

Paul Sjöblom och Helena Tolvhed vid institutionen har varit redaktörer för tidskriften, nu omvandlad till en peer-reviewskrift.

"Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645"

Olof Holm och Gabriela Bjarne Larsson från institutionen har medverkat.

Organizing History. Studies in Honour of Jan Glete

En minnesskrift över Jan Glete - tidigare medarbetare vid institutionen.

Offentliga rum. Samfundet S:t Eriks årsbok 2011

Ulf Sörenson (red.) Flera av institutionens medarbetare medverkan med artiklar.

KONTAKT

Postadress
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 75 48
E-post
Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se
Frågor kan sändas till: expedition@historia.su.se

Forskare
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde

Forskningssamordnare: Elisabeth Elgán, elisabeth.elgan@historia.su.se

Kommunikatör: Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@historiska.su.se

Uppsatser: Oskar Schelin, oskar.schelin@historia.su.se

Fler kontaktuppgifter