Nya publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Nya publikationer
Bokomslag Det öpnna fönstret

Det öppna fönstret

Om bostadsbristen i Stockholm för 500 år sedan. Ny bok av Gabriela Bjarne Larsson.

Bokomslag Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln 1719-1720

Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln

Joakim Scherp och Charlotta Forss har kommit ut med en bok om drottning Ulrika Eleonora (1688 - 1741).

Bokomslag

Hjärtat styrde 1500-tals-människans tankar

På 1500-talet menade man att hjärtat som organ producerade känslor. Mari Eyice har disputerat på en avhandling om känslohistoria i den tidiga reformationen.

Bokomslag: The Changing Meanings of the Welfare State

Ny studie av välfärdsstatens begreppshistoria

I den nyutkomna boken "The Changing Meanings of the Welfare State" undersöker fem nordiska historiker välfärdsstaten som omstritt politiskt nyckelbegrepp.

Bokomslag Kampen om det allmänna bästa

Vem tar bäst hand om det allmänna

I boken ”Kampen om det allmänna bästa” studerar Mats Hallenberg hur Stockholms politiker har debatterat allmännytta kontra egennytta under fyra sekel

En predikobroder predikar från en träpulpet. Detalj ur Romance of Alexander.

Medeltida predikanter publikanpassade budskap

Både den heliga Birgitta på 1300-talet och svenska predikanter på 1400-talet använde berättelser med förebildliga hjältar och hjältinnor för att väcka sin publiks sympati. Det visar historikern Eva-Marie Letzter i en ny avhandling.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Sveriges första globala århundrade

På 1700-talet slår globaliseringen genom för första gången i Sverige enligt professor Leos Müller, som precis har kommit ut med en ny bok i ämnet.

Akvarell av Jakob Wendelius, 1722.

Krigen förändrade stat och samhälle under 1500-talet

Hur var det svenska riket militärt organiserat under sen medeltid? I sin avhandling studerar Martin Neuding Skoog övergången från medeltid till tidigmodern statsbildning.

Gruvstrejken i Kiruna

Nya perspektiv på den stora gruvstrejken 1969-1970

Snart 50 år efter händelsen kommer ny forskning som studerar minnet av den stora gruvstrejken vid LKAB:s gruvor vintern 1969.

Nomadskola, Härjedalen ca 1930. Fotograf C.G. Rosenberg

Språket i nordiska sameskolor hade olika syften

Undervisningsspråket användes både för att assimilera och segregera samer i Norden under 1900-talets första hälft. Otso Kortekangas har forskat på skolan för samer i Sverige, Norge och Finland.

Omslag till avhandlingen: Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Ny avhandling i historia undersöker judisk integration i örlogsstaden Karlskrona under perioden 1780-1945.

Emma Pihl Skoog

När kraftsporten var manlig

Boxare och tyngdlyftare hade maskulina värderingar och kroppsideal med tydliga klassmarkörer. Emma Pihl Skoog har disputerat på en avhandling om svensk kraftsport mellan 1920- och 1960-talet.

Bokomslag

Angöringar - berättelser och kunskap från havet

En ny antologi med artiklar av forskare knutna till Centrum för maritima studier och Statens maritima museer.

Framsida bokomslag

Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vilka blev befäl i flottan på 1500-talet. En ny avhandling i historia studerar den svenska militära marinen under en expansiv period.

Omslag avhandling

Our Side of the Water

Svenska kolonin S: t Barthélemy var vid slutet av 1700- och början av 1800-talet en mötesplats för sjö- och handelsmän från Karibien, Nordamerika och Europa. Ale Pålsson har i sin avhandling undersökt den politiska kulturen under denna period.

Ny avhandling: Servants of Diplomacy

Svårt för kvinnor att komma in i diplomatkåren

Trots att svenska staten under 1900-talet betonade att sökande till diplomatkåren skulle rekryteras med sina meriter anställdes i huvudsak män från de övre sociala skikten till yrket.

Sjövägen

Ny bok: Sjövägen till Sverige

För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden.

A Struggle for the Realm

Ny avhandling av Margaretha Nordquist

Den uppskjutna vreden

Ny bok av Jens Ljunggren

Mikrohistoria om en Leksandsby

Ny bok av Anna Götlind: Rältlindor. Berättelser och bilder från en Leksandsby

Att ge sig själv makt

Ny bok av Elisabeth Elgán om Grupp 8 och 1970-talets feminism.

På damsidan

En ny bok av Helena Tolvhed om feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990.

KONTAKT

Postadress
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 75 48
E-post
Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskare
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde

Forskningssamordnare: Elisabeth Elgán, elisabeth.elgan@historia.su.se

Kommunikatör: Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@historiska.su.se

Uppsatser: Oskar Schelin, oskar.schelin@historia.su.se

Fler kontaktuppgifter