Nya publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Nya publikationer
Bokomslag Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln 1719-1720

Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln

Joakim Scherp och Charlotta Forss har kommit ut med en bok om drottning Ulrika Eleonora (1688 - 1741).

Bokomslag

Hjärtat styrde 1500-tals-människans tankar

På 1500-talet menade man att hjärtat som organ producerade känslor. Mari Eyice har disputerat på en avhandling om känslohistoria i den tidiga reformationen.

Bokomslag: The Changing Meanings of the Welfare State

Ny studie av välfärdsstatens begreppshistoria

I den nyutkomna boken "The Changing Meanings of the Welfare State" undersöker fem nordiska historiker välfärdsstaten som omstritt politiskt nyckelbegrepp.

Bokomslag Kampen om det allmänna bästa

Vem tar bäst hand om det allmänna

I boken ”Kampen om det allmänna bästa” studerar Mats Hallenberg hur Stockholms politiker har debatterat allmännytta kontra egennytta under fyra sekel

En predikobroder predikar från en träpulpet. Detalj ur Romance of Alexander.

Medeltida predikanter publikanpassade budskap

Både den heliga Birgitta på 1300-talet och svenska predikanter på 1400-talet använde berättelser med förebildliga hjältar och hjältinnor för att väcka sin publiks sympati. Det visar historikern Eva-Marie Letzter i en ny avhandling.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Sveriges första globala århundrade

På 1700-talet slår globaliseringen genom för första gången i Sverige enligt professor Leos Müller, som precis har kommit ut med en ny bok i ämnet.

Framsida boken Källor och källkritik

Källor och källkritik

Anna Götlind har skrivit en lärobok i historia för grundskolan. Boken “Källor och källkritik” handlar om hur man skriver historia och hanterar källor.

Akvarell av Jakob Wendelius, 1722.

Krigen förändrade stat och samhälle under 1500-talet

Hur var det svenska riket militärt organiserat under sen medeltid? I sin avhandling studerar Martin Neuding Skoog övergången från medeltid till tidigmodern statsbildning.

Gruvstrejken i Kiruna

Nya perspektiv på den stora gruvstrejken 1969-1970

Snart 50 år efter händelsen kommer ny forskning som studerar minnet av den stora gruvstrejken vid LKAB:s gruvor vintern 1969.

Nomadskola, Härjedalen ca 1930. Fotograf C.G. Rosenberg

Språket i nordiska sameskolor hade olika syften

Undervisningsspråket användes både för att assimilera och segregera samer i Norden under 1900-talets första hälft. Otso Kortekangas har forskat på skolan för samer i Sverige, Norge och Finland.

Omslag till avhandlingen: Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Ny avhandling i historia undersöker judisk integration i örlogsstaden Karlskrona under perioden 1780-1945.

Framsida bokomslag

Tillfälliga stockholmare

Antologin "Tillfälliga stockholmare" beskriver några av alla de människor som levt tillfälligt i staden. Två av antologins författare intervjuas i vetenskapsradion om sina bidrag.

Bok framsida: Klimatet och människan.

Klimatet och människan under 12 000 år

Ny bok där resultaten från den senaste klimathistoriska forskningen presenteras på svenska för en bred publik.

Bokomslag

Förordningar rörande politi och ekonomi i det tidigmoderna Sverige

En nyckel till samtliga svenska förordningar om politi – ’god inre ordning’ – och ekonomi för tiden 1521 till 1809 finns nu tillgänglig med en ny bok av Pär Frohnert.

Invandringens historia

Mikael Byström och Pär Frohnert har för Delegationen för migrationsstudier publicerat en översikt om invandringen till Sverige från 1930-talet till våra dagar.

Framsida till boken Problemet med vinster

På statens bekostnad

Hur länge har debatten om vinster i välfärden varit aktuell? Magnus Linnarsson har studerat riksdagens debatter om privat eller offentlig förvaltning genom fyra sekel i sin nya bok.

Agnes Ekman år 1909, 21 år gammal. Bild från Agnes och Johannes Hellners familjearki.

Dynastins kvinnor

Via en entreprenörsfamiljs historia ger Therese Nordlund Edvinsson i sin bok en inblick i det moderna industrisamhällets framväxt.

Emma Pihl Skoog

När kraftsporten var manlig

Boxare och tyngdlyftare hade maskulina värderingar och kroppsideal med tydliga klassmarkörer. Emma Pihl Skoog har disputerat på en avhandling om svensk kraftsport mellan 1920- och 1960-talet.

Bokomslag

Angöringar - berättelser och kunskap från havet

En ny antologi med artiklar av forskare knutna till Centrum för maritima studier och Statens maritima museer.

Bokomslag Sturarna

Sturarna - Makten, morden, missdåden

Historiker Bo Eriksson har kommit ut med en ny bok om Stureätten.

Bokomslag till Korståg

Européer i heligt krig under 500 år

Professor Kurt Villads Jensens "Korstågen - Européer i heligt krig under 500 år" har kommit ut i svensk översättning.

Framsida bokomslag

Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vilka blev befäl i flottan på 1500-talet. En ny avhandling i historia studerar den svenska militära marinen under en expansiv period.

Bokomslag Man ur huse

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid. Av Mats Hallenberg och Johan Holm

Omslag Kunskapens tider

Kunskapens tider

Historiska institutionen har samlat elva forskare i en antologi om kunskapssamhället. Boken ges ut som Open access på Stockholm university Press.

Omslag avhandling

Our Side of the Water

Svenska kolonin S: t Barthélemy var vid slutet av 1700- och början av 1800-talet en mötesplats för sjö- och handelsmän från Karibien, Nordamerika och Europa. Ale Pålsson har i sin avhandling undersökt den politiska kulturen under denna period.

Bokomslag

Monster - världshistoria om det skrämmande

Det morras, lemlästas och skriks som aldrig förr i populärkulturen. Men skräck och monster är inget nytt.

Bokomslag Migrationens kontraster

Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet.

Ny avhandling: Servants of Diplomacy

Svårt för kvinnor att komma in i diplomatkåren

Trots att svenska staten under 1900-talet betonade att sökande till diplomatkåren skulle rekryteras med sina meriter anställdes i huvudsak män från de övre sociala skikten till yrket.

Malma gård i Badelunda socken utanför Västerås 1896. Oljemålning av Johnny Eie, Västmanlands läns museum. Foto av Kjell-Åke Jansson.

Ny bild av ståndssamhällets upplösning

Bönder som köpte herrgårdar och ståndspersoner som hittade på egna titlar. En nyutkommen avhandling i historia från Stockholms universitet ger en ny och annorlunda bild av ståndssamhällets upplösning under 1800-talet.

Bokomslag Bödlar

Bödlar: Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

I sin nya bok studerar Annika Sandén stormaktstidens svenska bödlar i ett socialt och kulturellt sammanhang.

Sjövägen

Ny bok: Sjövägen till Sverige

För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden.

A Struggle for the Realm

Ny avhandling av Margaretha Nordquist

Den uppskjutna vreden

Ny bok av Jens Ljunggren

Mikrohistoria om en Leksandsby

Ny bok av Anna Götlind: Rältlindor. Berättelser och bilder från en Leksandsby

Att ge sig själv makt

Ny bok av Elisabeth Elgán om Grupp 8 och 1970-talets feminism.

På damsidan

En ny bok av Helena Tolvhed om feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990.

KONTAKT

Postadress
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 75 48
E-post
Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se

Forskare
Lista i alfabetisk ordning
Sök forskare via forskningsområde

Forskningssamordnare: Elisabeth Elgán, elisabeth.elgan@historia.su.se

Kommunikatör: Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@historiska.su.se

Uppsatser: Oskar Schelin, oskar.schelin@historia.su.se

Fler kontaktuppgifter