STOCKHOLM STUDIES IN HISTORY

Editors: Kirsti Niskanen

1. Folke Lindberg. Scandinavia in Great Power Politics 1905-1908. 1958. 330 pp.
2. Karl E. Birnbaum. Peace Moves and U-Boat Warfare. A Study of Imperial Ger-many's Policy towards the United States April 18,1916-January 9, 1917. 1958. XXII + 388 pp.
3. Per G. Andreen. Politik och finansväsen från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut. (Politics and Finance. From the Riksdag of 1815 until the Reintroduction of the Silver Standard in 1830.) I. 1815-1818. Engl. Summary. 1958. XXV + 636 pp.
4. Herman Schück. Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa. (Studies on the Church of Linköping in the Middle Ages and the Reign of Gustavus Vasa.) Engl. Summary. 1959. 613 pp.
5. Per G. Andreen. Politik och finansväsen från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut. (Politics and Finance. From the Riksdag of 1815 until the Reintroduction of the Silver Standard in 1830.) II:2. 1823-1830. Engl. Summary. 1962. Xll + 389 pp.
6. W.M. Carlgren. Neutralität oder Allianz. Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des ersten Weltkrieges. 1962. 276 pp.
7. Hans Cnattingius. Studies in the Order of St. Bridget of Sweden. I. The Crisis in the 1420's. 1963. 198 pp.
8. Rune Blomdahl. Förmyndarräfstens huvudskede. (The Action against the Regency of King Karl Xl [1680-82].) Engl. Summary. 1963. 675 pp.
9. Rune Blomdahl. Förmyndarräfstens huvudskede. (The Action against the Regency of King Karl Xl [1680-82].) Supplement. Engl. Summary. 1964. 28 pp.
10. Jarl Torbacke. Journalistik på osäkra villkor. Den liberala Aftontidningen och dess föregångare. (The Liberal Newspaper Afton-Tidningen [1909-1920] and its Predecessors.) Engl. Summ. 1966. X + 354 pp.
11. W.M. Carlgren. Ministären Hammarskjöld. Tillkomst - Söndring - Fall. Studier i svensk politik 1914-1917.) Mit deutscher Zusammenfassung. 1966. 304 pp.
12. Arne Stade. Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria. Engl. Summary. 1967. 448 pp. This volume can be obtained from Militärhistoriska Förlaget, Stockholm.
13. Rune Blomdahl. Förmyndarräfstens slutskede. (The Final Part of the Action against the Regency of King Karl XI [1682-l700].) Engl. Summary. 1968. Vll + 132 pp.
14. Torvald Höjer. Svenska Dagbladet och andra världskriget. Engl. Summary. 1969. 129 pp.
15. Karl Bodell. Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet. Varuutbytet i Örebro och dess omland enligt tullängdernas vittnesbörd. (The Trade between Örebro, Närke and the Bergslag in 1641.) Engl. Summary. 1970. 285 pp.
16. Birgitta Fritz. Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434. Del 1. (Die Verwaltung in Schweden 1250-1434.I) Mit deutscher Zusammenfassung. 1972. Reprint 1992. 184 pp.
17. Rune Blomdahl. Förmyndarräfstens ekonomiska resultat. (The Economical Results of the Action against the Regency of King Karl XI.) Engl. Summary. 1973. V + 137 pp.
18. Birgitta Fritz. Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434. Del 2. (Die Verwaltung in Schweden 1250-1434. II) Mit deutscher Zusammenfassung. 1973. Reprint 1992. 178 pp.
19. Axel Norberg. Polen i svensk politik 1617-26. (Polen in der Schwedischen Politik 1617-1626.) Mit deutscher Zusammenfassung . 1974. 323 pp.
20. Uldis Germanis. Oberst Vacietis und die lettischen Schützen im Weltkrieg und in der Oktoberrevolution. Engl. Summary. 1974. 336 pp.
21. Elsa Sjöholm. Gesetze als Quellen der mittelalterlichen Geschichte des Nordens. 1977. 187 pp.
22. Staffan Förhammar. Reformvilja eller riksdagstaktik? Junkrarna och representationsfrågan 1847-54. (A Will to Reform or Parliamentary Tactics? The Junkers and the Issue of Representational Reform 1847-54.) Engl. Summary. 1975. 128 pp.
23. Reidun Axelsson, Hans Björklund, Tomas Lidman, Göran B. Nilsson, Andreas Tjerneld & Gunnar T Westin. Partiliv i ståndsriksdagen. Adel och borgare 1850-1865. (Party Life in Sweden's Four Estate Riksdag. Nobles and Burghers 1850-1865.) Engl. Summary. 1977. 383 pp.
24. Tomas Lidman. Adlig partipolitik vid 1800-talets mitt. (Party Politics in the House of Nobilily in the 1850's.) Engl. Summary. 1979. 191 pp.
25. Karl-Hugo Wirén. Från skilda håll. Aftonbladets textanskaffning 1886-87. (From various sources. Aftonbladet's collection of texts 1886-87.) Engl. Sum-mary. 1979. 256 pp.
26. Projekt och Perspektiv. Rapport från Gunnar T. Westins jubileumsseminarium: Göta kanal 26-28 augusti 1978. 1979. 124 pp.
27. Werner Buchholz. Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718-1720. 1979. 212 pp.
28. Jan Glete. Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad. Studier om svenskt och internationellt riskkapital under mellankrigstiden. (The Kreuger-Group and the Crisis on the Swedish Stock Market.) Engl. Summary. 1981. 674 pp.
29. Ingemar Carlsson. Parti-partiväsen-partipolitiker 1731-43. Kring uppkomsten av våra första politiska partier. (Party-The Party System-Party Politics l731-43.) Engl. Summary. 1981. 341 pp.
30. Jarl Torbacke. "Försvaret främst". Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. (Three Studies Shedding Light on the the "Crisis of the Palace Courtyard" 1914.) German Summary. 1983. 178 pp.
31. Andreas Tjerneld. Från borgarståndets storhetstid. Statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen. (The "Grand Era" of the Burghers. The Budget as a Party-making Issue in the late Riksdag of Estates in Sweden.) Engl. Summary. 1983. 176 pp.
32. Kersti Blidberg. Splittrad Gemenskap. Kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945. (Zersplitterte Gemeinschaft. Kontakte und Zusammenarbeit in der nordischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung 1931-1945.) Mit deutscher Zusammenfassung . 1984. 276 pp.
33. Harald Gustafsson. Mellan kung och allmoge - ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island. (Royal Officials. Decision-making and Influence in 18th-century Iceland.) Engl. Summary. 1985. 320 pp.
34. 1700-talsstudier tillägnade Birgitta Ericsson. 1983. 123 pp.
35. Bo Hammarlund. Politik utan partier. Studier i Sveriges politiska liv 1726-1727. (Politics without Parties. Studies in the Political Life of Sweden 1726-1727.) Engl. Summary. 1985. 248 pp.
36. Björn Horgby. Den disciplinerade arbetaren. Brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910. (The Disciplined Worker. Crime and Social Change in Norrköping 1850-1910.) Engl. Summary. 1986. 322 pp.
37. Anders Berge. Sakkunskap och politisk rationalitet. Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939. (Expertise and Political Rationality. The Swedish Navy and the Armoured Ship Issue 1918-1939.) Engl. Summary. 1987. 250 pp.
38. Bill Sund. Nattens vita slavar. Makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955. (The White Slaves of the Night. Power Politics and Technology in the Swedish Bakery Industry 1896-1955.) Engl. Summary. 1987. 160 pp.
39. Per Thullberg. Mjölkstrejken i Dalarna 1942. Solidariteten sätts på prov. (The Milk Strike in Dalarna 1942. Solidarity is put on trial.) Engl. Summary. 1987.157 pp.
40. Anna-Greta Nilsson Hoadley. Atomvapnet som partiproblem. Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960. (Nuclear Weapons as a Party Problem. The National Federation of Social Democratic Women and the Question of Swedish Atomic Weapons 1955-1960.) Engl. Summary. 1989.
41. Sten Andersson. Mellan Åkarp och Saltsjöbaden. En studie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens Sverige 1923-1928. (Zwischen Åkarp und Saltsjöbaden. Eine Studie über die Frage des Arbeitsfriedens in Schweden während der Minderheitsregierungen 1923-28.) Mit deutscher Zusammenfassung. 1990. 226 pp.
42. Sven Z. Sundin. I storstadens skugga. Boo socken på Värmdön 1860-1970. (In the Shadow of the Metropolis. The Municipality of Boo on the Island of Värmdö.) Engl. Summary. 1990. 278 pp.
43. Staffan Förhammar. Från tärande till närande. Handikapputbildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-talets Sverige. Engl. Summary. 1991. 248 pp.
44. Peter Nordström. Reformer och rationalisering. Kung, råd och förvaltning under tidiggustaviansk tid, 1772-1778. (King, Council and Civil Service during the Early Gustavian Era 1772-1778) Engl. Summary. 1991. 236 pp.
45. Hans Hellström. Struktur, Aktör eller Kultur? Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige. Engl. Summary. 1991. 244 pp.
46. Johnny Wijk. Svarta Börsen - samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949. (The "Black Market". The Rationing of Foodstuffs and the Illegal Trade in Sweden 1940-1949.) Engl. Summary. 1992. 328 pp.
47. John Toler. Per Jönsson Rösiö. "The Agrarian Prophet". A Charismatic Leader's Attempt to Rejuvenate Small Agriculture and Create a Commitment to a Cultural Revolt Against Industrialism in Sweden. 1992. 354 pp.
48:1-2. Jan Glete. Navies and Nations. Warships, Navies and State Building in Europe and America 1500-1860. Volume 1 & 2. 1993. 752 pp.
49. Britta Lövgren. Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete i Sverige 1930-1940-talen, och tillkomsten av Hemmens Forskningsinstitut. (Housework as Politics. Discussions on housework in Sweden in the 1930's and 1940's and the Establishing of Hemmens Forskningsinstitut [The Home Research Institute].) Engl. Summary. 1993. 244 pp.
50. Torbjörn Nilsson. Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886. (A House for the Elite. The Upper House, the State and Modernization 1867-1886.) Engl. Summary. 1994. 322 pp.
51. Gunnar Åselius. "The Russian Menace" to Sweden. The Belief System of a Small Power Security Elite in the Age of Imperialism. 1994. VIII + 455 pp.
52. Lars Gunnarsson. Kyrkan, nazismen och demokratin. Åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945. (Church, Nazism and Democracy. Opinions about the Swedish Church 1919-1945.) Engl. Summary. 1995. 256 pp.
53. Eva Blomberg. Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940. (Men in Darkness. Employers, Reformists and Revolutionary Syndicalists. Politics and Identity in Swedish Mining Industry 1910-1940.) Engl. Summary. 1995. 432 pp.
54. Ulf Hamilton. Teknik på bönders villkor. De tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972. (Technology on Agricultural Terms. Technical and Political Actors Influence on the State Technology Development in Sweden 1806-1972.) Engl. Summary. 1997. 304 pp.
55. Lars Kvarnström. Män i staten. Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937. (Men of the State. Railway Stations Staff and Postmen 1897-1937.) 1998. Engl. Summary. 256 pp.
56. Karl Molin. Den moderne patriarken. Om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-35. (The Modern Patriarch. On Industrial Supervisors and Societal Change 1905-35. ) Engl. Summary. 1998. 220 pp.
57. Per G. Andreen. Gösta Bagge som samhällsbyggare. Kommunalpolitiker - socialpolitiker - ecklesiastikminister. (Gösta Bagge as Statesman. Municipal Politician - Social Reformer - Government Minister.) Engl. Summary. 1999. 238 pp.
58. Pertti Ulander. Det stora filmkriget. Joseph Goebbels' kamp mot Hollywood som inslag i nazismens raspolitik. (The Great Film War. Joseph Goebbels' struggle against Hollywood. A contribution to the racial policy of Nazism.) Engl. Summary. 1999. 190 pp.
59. Staffan Förhammar. Med känsla eller förnuft? Svensk debatt om filantropi 1870-1914. (Compassion or Reason? The Swedish Debate on Philanthropy 1870-1914.) Engl. Summary. 2000. 259 pp.
60. Marie-Louise Rodén. Church politics in seventeenth-century Rome. Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden and the Squadrone volante. 2000. 327 pp.
61. Arne Jarrick (ed). Only human. Studies in the history of conceptions of man. 2000. 383 pp.
62. Lars-Erik Hansen. Jämlikhet och valfrihet. En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt. (Equality and freedom to choose. A study in the emergence of Swedish immigration policy.) Engl. Summary. 2001. 245 pp. [Erroneously published as number 60.]
63. Mattias Tydén. Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975. Second edition. (Sterilisation laws in Sweden 1935-1975. The formation and transformation of a policy.) Engl. Summary. 2002. 618 pp.
64. Birgitta Plymoth. Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914. (Fostering Support. Poor Relief, Philanthropy and Gender in the Factory Town Norrköping 1872-1914.) Engl. Summary. 2002. 356 pp.
65. Patrick Vonderau. Schweden und das nationalzocialistische Deutschland. Eine annortierte Bibliographie der deutschsprachige Forschungslitteratur. 2003.
66. Stig Ekman - Klas Åmark (ed). Sweden's relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust - a survey of research. 2003.
67. Maria Wallenberg Bondesson. Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800. (Religious Conflicts in Northern Hälsingland from 1630 to 1800.) Engl. Summary. 2002. 284 pp.
68. Niklas Ericsson. Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid. (Right or Wrong? Perceptions of Morality in Medieval and Early Modern Stockholm.) Engl. Summary. 2003. 287 pp.
69. Helena Bergman. Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950. (Policing parents. Child welfare officers, gender politics and the welfare state 1900-1950.) Engl. Summary. 2003. 381 pp.
70. Johan Edman. Torken. Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981. (The rehab. Compulsory care of alcohol abusers in Sweden 1940-1981.) Engl. Summary. 2004. 468 pp.
71. Yvonne Maria Werner (ed). Döden som katharsis. Nordiska perspektiv på dödens kultur- och mentalitetshistoria. (Death as Catharsis. Nordic Perspectives on Death as History of Culture and Mentality.) Engl. Abstracts. 2004. 228 pp.
72. Arne Jarrick & Alf Johansson (eds). Jorden runt igen - nya bidrag till en gammal globalhistoria. (Around the World again - new Contributions to an Old Global History.) Engl. Abstracts. 2004. 244 pp.
73. Max Engman & Åke Sandström (eds). Det nya Norden efter Napoleon. (Scandinavia After the Napoleonic Wars.) Engl. Abstracts. 2004. 267 pp.
74. Jan Bolin. Parti av ny typ? - Skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933. (Party of a new kind? - The creation of a Swedish communist party 1917-1933.) Engl. Summary. 2004. 434 pp.
75. Lena Eriksson. Arbete till varje pris. Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik. (Work at any cost. The work approach in the unemployment policy of the 1920s) Engl. Summary. 2004. 300 pp.
76. Johanna Overud. I beredskap med Fru Lojal. Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget. (In national preparedness with Mrs Loyal. The need for women´s labour in Sweden during World War II) Engl. Summary. 2005. 241 pp.
77. Xavier Fraudet. Politique étrangère française en mer Baltique, 1871-1914. De l´exclusion à l´affirmation (French foreign policy in the Baltic area, 1871-1914. From exclusion to assertion) 2005. 312 pp.
78. Cecilia Ihse. Präst, stånd och stat. Kung och kyrka i förhandling 1642-1686. (Clergy, Estate and State. King and Church in Negotiation 1642-1686) Engl. Summary. 2005. 219 pp.
79. Madelene Lidestad. Uppbåd, uppgifter, undantag. Om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget. (Mobilization, Tasks, and Exceptions. The Gender Division of Labor in Sweden during the First World War) Engl. Summary. 2005. 228 pp.
80. Anna Maria Forssberg. Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680. (Keeping the People in a Good Mood. Dissemination of Information, War Propaganda and Mobilisation in Sweden, 1655-1680) Engl. Summary. 2005. 330 pp.
81. Hans Bolling. Sin egen hälsas smed. Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945-1981. (The Maker of His Own Health. Ideas, Initiatives, and Organizations within Swedish Sports for All Between 1945 and 1981) Engl. Summary. 2005. 342 pp.
82. Ebba Berling Åselius. Rösträtt med förhinder. Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920. (Obstacles Blocking the Right to Vote. Voting Restrictions in Swedish Politics, 1900-1920) Engl. Summary. 2005. 246 pp.
83. Paul Sjöblom. Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet. (Institutionalised Competitive Sport. Municipalities, Sport and Politics in Sweden during the Twentieth Century) Engl. Summary. 2006. 551 pp.
84. Rolf Haslum. Idrott, borgerlig folkfostran och frihet. Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960. (Sport, Middle-Class Civic Education and Freedom. Torsten Tegnér as an Opinion Former, 1930-1960) Engl. Summary. 2006. 414 pp.
85. Mikael Byström. En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947. (Brother, guest and parasite. Foreigners, refugees, and refugee policy in the Swedish public debate, 1942-1947) Engl. Summary. 2006. 286 pp.
86. Sofia Gustafsson. Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur. (Swedish Towns in Medieval Europe. A Comparative Study of Town Organization and Political Culture) Engl. Summary. 2006. 243 pp.
87. Lovisa af Petersens. Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. (Adapting to the public sphere. Women conferences and the National Council of Women of Sweden at the turn of the 20th century) Engl. Summary. 2006. 232 pp.
88. Sofia Holmlund. Jorden vi ärvde. Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930. (To Have and to Keep. Land, Inheritance, and Family Strategies in a Swedish Parish, 1810-1930) Engl. Summary. 2007. 236 pp.
89. Yulia Gradskova. Soviet People with Female Bodies: Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s. 2007. 347 pp.
90. Johan Holm. Konstruktionen av en stormakt: Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595-1640 (Constructing the Swedish Power State: the King, the Peasants and the State Building Process 1595-1640) Engl. Summary. 2007. 276 pp.
91. Vytautas Petronis. Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914 . 2007. 300 pp.
92. Wojtek Jezierski. Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. 2010. 116 pp. (Compilation thesis with additional 4 articles, 93 pp.)
93. Jenny Langkjaer. Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922. (Surveillance for national security. Swedish security police and the monitoring of foreign citizens and domestic political activity, 1885-1922). Engl. Summary. 2011. 258 pp.
94. Susanna Sjödin Lindenskoug. Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. (The Outer Border of Masculinity. Trials for Bestiality in Livonia, 1685-1709). Engl. Summary. 2011. 174 pp.
95. Steffen Werther. SS-Vision und Grenzland-Realität: Vom Umgang dänischer und „volksdeutscher” Nationalsozialisten in Sønderjylland mit der „großgermanischen“ Ideologie der SS. (SS Visions and Borderland Realities: The Fate of the “Greater Germanic” Ideology in South Jutland) Engl. Summary. 2012. 360 pp.
96. Joakim Scherp. De ofrälse och makten: En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682. (Commoner Estates and Power: An institutional study of the Riksdag and the Commoner Estates’ policy regarding power-sharing 1660–1682). Engl. Summary. 2013. 375 pp.
97. Anna Kharkina. From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture in Nordic Cooperation after World War II. 196 pp.
98. Elin Malmer. Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900–1920. (Soldiers´ homes in the 'School of the Nation': Revivalism, conscription, and the military mission field, 1900-1920) Engl. Summary. 2013. 313 pp.
99. Per-Arne Karlsson. Undervisning och lärande i historia – ett kreativt rum för narrativ kompetens. 2014. 242 pp.
100. Andrej Kotljarchuk. In the Forge of Stalin Swedish Colonists of Ukraine in Totalitarian Experiments of the Twentieth Century. 2014. 371 pp.
101. Anders E. B. Blomqvist. Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944. 2014. 435 pp.
102. Ann-Judith Rabenschlag, Völkerfreundschaft nach Bedarf: Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR, 2014. 295 pp.
103. Yuliya Yurchuk, Reordering of Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine.2014. 316 pp.
104. Ingela Sjögren, To be or not to be American: Statehood and Peoplehood in Native American Self-identification during the Self-determination era. 2014. 267 pp.
105. Carl Mikael Carlsson. Det märkvärdiga mellantinget: Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900. 2016. 330 pp.
106. Ale Pålsson. Our Side of the Water: Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy. 2016. 269 pp.
107. Robert Nilsson Mohammadi. Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia. (The Great Miners Strike in the Norrbotten Ore Fields. An Oral History.) Engl. Summary. 2018. 294 pp.