Det har sedan 1958 publicerats närmare etthundra publikationer i vår egen serie,
Acta Universitatis Stockholmiensis / Stockholm Studies in History.

I serien publiceras främst avhandlingar, men även antologier.

Förteckning

Kontaktperson vid institutionen är Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@historia.su.se
 

Beställningar

Görs till Acta (inte institutionen), som också är distributör. 
Tryckning sker enligt print-on-demand.
Information och beställning