Uppsatsskrivande är ett centralt inslag i institutionens utbildning. Det är en vetenskaplig forskningsuppgift och en övning i att analysera ett historiskt källmaterial. Uppsatser redovisas och försvaras i seminarieform.
Institutionen har över 10 000 uppsatser arkiverade, skrivna från 1960.

Sökning och beställning av uppsatser

Uppsatser registreras inte i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Vårt uppsatsregister är sökbart vid besök på institutionen, från en dator i rum D986.

Uppsatserna förvaras i tre olika arkiv. De senast skrivna går i regel att få fram under dagen, de som är äldre än två år tar mellan tio och femton dagar.

Beställning lämnas till Oskar Schelin, rum D978, e-post oskar.schelin@historia.su.se.

Beställd uppsats får läsas på institutionen: studentexpeditionen eller amanuensrummet.

Kopia kostar 30 kr. (B-uppsats) och 40 kr. (C- och D-uppsats). Önskas kopia skickad tillkommer porto (vanligtvis 20 kr.)